Languages

Šta je čovek sa svim onim što nosi u sebi? Sva osećanja i stanja koja čine čoveka – lјubav, greh, duhovnost, sloboda i snaga uma – u većoj ili manjoj meri pokreću svakog od nas. Danas, kada se čini da je teško biti čovek, ideja nove filharmonijske sezone, Bitije lјudsko, nas kroz čarobne stranice orkestarske literature vraća na osnovne lјudske vrednosti koje su, u vremenu u kome živimo, neretko zapostavlјene. Otud ideja i da zaboravlјene, arhaične srpske reči različitog porekla, posluže kao naslovi ciklusa, i cele sezone.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture