Languages

Pretkoncertna predavanja

Podstaknuti potrebama savremenih posetilaca koncerata, a na osnovu iskustva velikih orkestara širom sveta, organizovali smo predavanja koja su osmišlјena kako bi obogatila i upotpunila vaše uživanje u muzici.

Stručni komentari i analize dela koja su na programu koncerta upotpunjeni su zanimlјivostima iz života autora, informacijama o okolnostima koje su kompozitora podstakle na stvaranje, kao i o istorijskom i socijalnom kontekstu perioda u  kojem je kompozicija nastala. Otkrijte kako je kritika, a kako publika prihvatila delo na premijeri i kojim je rečima sam kompozitor opisivao svoje stvaralaštvo. Nasmejte se anegdotama, duhovitim pričama i komentarima – neizostavnim segmentima ovog živog i atraktivnog programa koji nudi dublјi i drugačiji pogled na muziku, ali i sugeriše moguće načine njenog slušanja!

Pridružite se muzikologu Maji Čolović Vasić u Galeriji Kolarčeve zadužbine, pola sata pre početka koncerta na besplatnim, uvodnim predavanjima! Dugogodišnji muzički urednik, kritičar i voditelј uglednih emisija iz oblasti klasične muzike Radio Beograda 2 (Klasiku molim, Vreme muzike, Autogram…), saradnik brojnih časopisa i muzičkih festivala u zemlјi, povešće vas na uzbudlјivo putovanje kroz istoriju muzike!

Predavanja su namenjena svim lјubitelјima „klasike“ bez obzira na stepen muzičkog obrazovanja.