Languages

Više od muzike

Za nas u Filharmoniji svaki dan je jedna nova priča. I nije uvek vezana za muziku. Važan segment našeg poslovanja su projekti društveno odgovornog poslovanja.
 
Korisnici udruženja Kreativno edukativni centar dele koncertne programe petkom na Kolarcu. Jedna sreda mesečno u našoj kući je otvorena za predškolce, u formi interaktivne radionice, a naši edukativni programi obuhvataju decu od vrtića do akademaca. Do onih koji nisu u prilici da dođu na koncerte, filharmoničari dolaze i donose im muziku, tako da su specijalizovane ustanove naši partneri u tom poduhvatu. Među njima su domovi za stara lica, bolnice, institucije i organizacije socijalne zaštite. Nekada je dalјina problem, ali u okviru projekata decentralizacije naši kamerni sastavi doneli su muziku u mnoge gradove u Srbiji.
 
Na ovaj način, mi nastojimo da zavredimo i opravdamo podršku društva u kome delujemo, ukazujući na to da je uloga snažnih institucija da promovišu važne društvene vrednosti i donesu napredak.