Languages

Kako postati član?

U procesu izbora novih članova orkestra, najvažniji je princip apsolutne objektivnosti. To se postiže tako što se audicije odvijaju iza neprovidnog paravana i što identitet muzičara – kandidata nije poznat audicionoj komisiji sve do kraja izbora. Muzičari na početku izvlače broj/šifru pod kojom nastupaju i tek kada se završi audicija, otkriva se identitet novog člana.

Audicionu komisiju čine šef-dirigent, koncertmajstori, vođe deonica i članovi grupe za koju kandidat konkuriše. Svaki kandidat za jedno radno mesto izvodi isti program, u dve etape, od kojih je prva eliminaciona – obavezni program, delo po izboru i orkestarske studije.

Odluka o prijemu novog člana, donosi se posle šest meseci probnog rada. Nakon tog perioda, procenjuje se da li se muzičar uklapa u orkestar, njegov način rada i komunikacija sa kolegama.

A ako pozitivno odgovore na sve visoko postavljene standarde orkestra Beogradske filharmonije, izabrane muzičare koji će se pridružiti već iskusnim članovima orkestra, svakog petka očekuje nova provera, audicija koja traje neprestano tokom cele karijere – na sceni pred publikom u prepunoj sali.