Languages

Sa Filharmonijom na Ti

Ovi programi namenjeni su deci školskog uzrasta, kao i studentima. Posete Filharmoniji, u zavisnosti od uzrasta, uklјučuju prezentaciju o samoj instituciji, upoznavanje muzičara i simfonijskog orkestra, obilazak zgrade, upoznavanje sa kapacitetima i planovima ustanove i prisustvovanje probama orkestra.

U saradnji sa muzičkim školama organizujemo stručne posete probama, a za odabrane učenike postoji mogućnost prisustvovanja koncertima.

Za organizovane posete studenata menadžmenta pripremamo cilјane stručne prezentacije, u saradnji sa predmetnim profesorima. Takođe pružamo podršku u izradi naučnih radova iz oblasti menadžmenta u kulturi.

U prethodnim sezonama, ugostili smo grupe učenika Matematičke gimnazije iz Beograda, gimnazijalce iz Šapca, Lebana, Gornjeg Milanovca, Kragujevca, učenike muzičkih škola Vojislav Vučković i Kosta Manojlović iz Beograda, Isidor Bajić iz Novog Sada, studente Fakulteta organizacionih nauka, Fakulteta dramskih umetnosti, Megatrend univerziteta, Fakulteta za medije i komunikacije i druge.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj program, prijavite se putem imejla pr@bgf.co.rs.