FONDACIJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE "ZUBIN MEHTA"

Languages

Prvi koraci

Fondacija Beogradske filharmonije osnovana je u junu 2004. godine odlukom Upravnog odbora Beogradske Filharmonije. Fondacija je rešenjem Ministarstva za kulturu upisana u registar fondacija i zadužbina dana 06. 07. 2004. godine, a preregistrovana je u Agenciji za privredne registre, 1. marta 2012. godine, u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama.

Osnovana je sa primarnim cilјem da pobolјša finansijsku situaciju Beogradske filharmonije, sistemom sponzora i prijatelјa. Tako je posle donatorskog koncerta u aprilu 2004, u sezoni 2004/05 počeo sa radom VIP klub Fondacije Beogradske filharmonije. Osnovna ideja ovog projekta bila je da se na jednom mestu okupe najuglednije institucije, kompanije i pojedinci, koji će pored dobročinstva prema Beogradskoj filharmoniji i međusobno sarađivati i obrazovati svojevrsnu interesnu grupaciju.

Međutim, kako se razvijala institucija, tako su i cilјevi Fondacije postajali sve ambiciozniji.

Podrška Zubina Mehte

Na inicijativu jednog od najvećih autoriteta u svetu klasične muzike, Zubina Mehte, u sezoni 2005/2006. u okviru Fondacije Beogradske filharmonije osnovan je i poseban fond za nabavku i održavanje instrumenata koji nosi njegovo ime. (Fond Zubin Mehta) Maestro Mehta je okviru abonmana „Omaž Hansu Svarovskom“, održao dva koncerta, 26. i 27. novembra 2005. godine, a svoj honorar za te koncerte položio je kao početni ulog Fonda. To je bila dragocena osnova za zamenu instumentarijuma, koji je danas skoro u potpunosti obnovlјen.
Zubin Mehta je još jednom bio gost Beogradske filharmonije, u februaru 2010. godine. Osim od honorara sa dva koncerta, maestro Mehta se odrekao i autorskih prava za autobiografiju Partitura mog života, koja je objavlјena u okviru izdavačke delatnosti Beogradske filharmonije.

Mehta je posle koncerta, sa scene, otvoreno pozvao političke i privredne autoritete u Srbiji da podrže uspeh nacionalnog orkestra ulaganjem u novu koncertu dvoranu Beogradske filharmonije. Od tog trenutka, ocrtane su konture dalјeg razvoja Fondacije, sa jasnim cilјem – izgradnja koncertne dvorane koja će biti novi zaštitni znak Beograda.

Mehta je prilikom te posete proglašen za počasnog predsednika Fondacije, koja se od tada ponosi njegovim imenom – Fondacija Beogradske filharmonije Zubin Mehta.

Javno – privatno partnerstvo

Od 2010. godine započinje nova faza u radu Fondacije Beogradske filharmonije. Ona postaje inicijator i nosilac ideje saradnje javnog i privatnog sektora u finansiranju kulture u Srbiji, što postaje osnovno težište njenog dalјeg delovanja i razvoja. Fondacija je, u tom cilјu, bila organizator Prve konferencije o saradnji privatnog i državnog sektora u finansiranju kulture, u martu 2010. godine. Oko ovog principa, koji je od vitalnog značaja ne samo za opstanak kulture već i čitavog neprofitnog sektora u Srbiji, za tri dana trajanja, konferencija je okupila privredu, medije i političku elitu.

Društvena odgovornost

U 2011. Fondacija je za projekat Nove godine dobila sredstva iz Fonda EU za razvoj civilnog društva, zarad promocije multikulturalnosti i tolerancije. Od tih sredstava, osim realizacije koncerata iz ciklusa Nove godine, u saradnji sa Radio Televizijom Srbije, snimlјeni su i emitovani dokumentarni filmovi o obeležavanju novih godina različitih verskih i etničkih zajednica.

Fondacija je iste godine inicirala još jedan dugoročno koncipiran projekat, koji je dobio najširu društvenu podršku – projekat regionalne saradnje Slovenačke, Zagrebačke i Beogradske filharmonije, Pika – Točka – Tačka.

Dostignuti cilјevi i planovi za budućnost

Fondacija Beogradske filharmonije Zubin Mehta, danas okuplјa sledbenike korporativne filantropije, oko vrednosti za koje se zalaže, i sredstvima koja na taj način dobija podržava sledeće projekte:

 • Nabavku instrumenata za orkestar BF;
 • Pobolјšanje umetničkog kvaliteta orkestra i društvenog značaja institucije Beogradske filharmonije;
 • Angažovanje svetskih imena klasične muzike na domaćoj muzičkoj sceni;
 • Turneje i gostovanja orkestra BF u inostranstvu;
 • Produkciju video i audio zapisa i izdavanje publikacija;
 • Pobolјšanje uslova rada muzičara;
 • Unapređenje statusa, nivoa obrazovanja, materijalnog standarda i zaštite dostojanstva muzičara BF;
 • Pobolјšanje statusa penzionisanih i ugroženih članova orkestra BF;
 • Marketinšku prezentaciju BF;
 • Iniciranje i podrška projektima decentralizacije kulture u Srbiji;
 • Školovanje mladih talenata i usavršavanje afirmisanih muzičara;
 • Uklјučivanje marginalnih društvenih grupa, kao i onih sa posebnim potrebama, u redovne aktivnosti Filharmonije; podrška projektima inkluzije.

Zahvalјujući sredstvima koja je Fondacija Beogradske filharmonije prikupila, do sada su ostvareni njeni sledeći cilјevi:

 • Fondacija je doprinela angažovanju šefa – dirigenta međunarodne reputacije;
 • Kuplјeno je 22 nova instrumenata visokog kvaliteta i 13 gudala ručne izrade;
 • Desetine muzičara poslato je na usavršavanje u inostranstvu;
 • Realizovan je projekat saradnje sa filharmonijama iz regiona;
 • Unapređena je internet promocija BF i razvoj novih tehnologija;
 • Stipendirani su mladi muzički talenti;
 • U više navrata pružena je jednokratna finansijska pomoć ugroženim zaposlenima u Filharmoniji;
 • Realizovano je više desetina projekata društvene odgovornosti, iz oblasti edukacije publike, promocije tolerancije i različitosti, pomoći muzičarima i podrške ugroženima.

Buduća nastojanja Fondacije Beogradske filharmonije Zubin Mehta usmerena su ka međunarodnoj promociji orkestra, razvoju principa javno – privatnog partnerstva u finansiranju kulture i projektu izgradnje nove koncertne dvorane.