Languages

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravlјanja Beogradske filharmonije. Sastoji se od pet članova koji se imenuju na period od četiri godine. Trenutni Upravni odbor deluje u sledećem sastavu:

 

UPRAVNI ODBOR BEOGRADSKE FILHARMONIJE

 

predsednik – Rade Vojnović – Savetnik člana Izvršnog odbora iz oblasti poslova sa privredom

član – dr Darko Polić – urbo-prostorni planer, Javno preduzeće “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad

član – Manja Grčić – direktor novinske agencije Tanjug

član – Suzana Vasiljević – dipl. novinar i producent

član – Jelena Dimitrijević –  prva violina tutti, Beogradska filharmonija

 

 

NADZORNI ODBOR BEOGRADSKE FILHARMONIJE

 

predsednik – dr Dejan Petrović – redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

član – Olivera Vučković – dipl. istoričar, direktor zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

član – Saša Kulenović – zamenik vođe grupe kontrabasa, Beogradska filharmonija

 

Sednice Upravnog odbora