Languages

Ulaganje u budućnost

Budući da je jedan od naših najvažnijih cilјeva negovanje nove koncertne publike, motivisani odličnim odjekom u javnosti koji imaju programi za mlađe generacije, posvetili smo se strateškom osmišlјavanju i realizaciji programa za decu i mlade. Edukativni programi namenjeni su deci od najranijeg predškolskog uzrasta, do studentske populacije.

Naša misija je da što veći broj dece dobije priliku da uđe u koncertnu dvoranu i čuje i vidi orkestar, kao i da motivišemo mlade da se upoznaju sa Filharmonijom i klasičnom muzikom. Zato smo redovnu koncertnu sezonu obogatili i ciklusima koncerata za decu.

Organizovani dolazak dece različitih uzrasta na probe i koncerte, takođe je deo ovog strateškog plana. U zavisnosti od cilјeva posete i uzrasta dece, oni se upoznaju sa institucijom, zgradom, načinom rada orkestra, elementarnim muzičkim pojmovima, ili osnovama menadžmenta u kulturi.

U tom cilјu negujemo i uspešnu praksu poseta manjih sastava Filharmonije vrtićima i školama, gde se ostvaruje neposredan kontakt dece sa muzičarima i instrumentima, a sve u okruženju bliskom detetu.

Kontinuirano nastojimo da unapredimo ovaj segment rada  koji smatramo jednim od najznačajnijih cilјeva naše institucije, sa najvećom društvenom vrednošću.