Languages

Upravni odbor je organ upravlјanja Beogradske filharmonije. Sastoji se od pet članova koji se imenuju na period od četiri godine. Trenutni Upravni odbor deluje u sledećem sastavu:
 
 
Vera Milanković
 
Aleksandra Paladin
 
Aleksandar Šandorov
 
Aleksandra Gregović
 
Aleksandar Latković
 
 
Sednice Upravnog odbora

Oni brinu da se kompleksan i zahtevan posao organizacije koncerata sprovede od početka do kraja – od programskog planiranja, preko organizacije dolaska umetnika i promocije do najsitnijih tehničkih detalјa realizacije svakog koncerta.

 

011 2623 184
011 2623 156
011 2623 396

 

Programska delatnost

 

Danica Maksimović, urednik programa

Asja Radonjić, urednik programa

 

Odnosi sa javnošću

 

Jelena Milašinović, menadžer za odnose sa javnošću

 

Realizacija programa

 

Miloš Šćepanović, organizator

Aleksandar Andrejić, organizator

Ivana Urošević – Blagojević, nototekar

Dejan Radosavljević, sekretar orkestra

Marko Janković, binski majstor

Milomir Mitrović, binski majstor

 

U okviru Sekretarijata Beogradske filharmonije zaposleno je šest administrativnih radnika. Oni brinu o finansijama, pravnim pitanjima i kadrovskim i opštim poslovima. Nevidlјivi su publici na koncertima, ali predstavlјaju neophodnu i vrlo važnu kariku u celokupnom funkcionisanju ustanove.
 
011 3285 910
 
Dušica Đorić, računovodstvo
finansijedusica@bgf.co.rs
 
Duško Jonović, pravnik
dusan.j@bgf.co.rs
 
Dragana Spasić, poslovni sekretar
office@bgf.co.rs
 
Sanja Paunović, kurir
 
Bilјana Vasić, telefonista

011 3285  910 (lok. 117)

 

Manuel Goća, tehničar

Dejan Kokir, tehničar

  • Sledeći koncert