FONDACIJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE "ZUBIN MEHTA"

Languages

Vizija: Podsticanje i negovanje simfonijske muzike i razvoj muzičke kulture u Beogradu i Srbiji.

Misija: Pobolјšanje finansijske situacije Beogradske filharmonije sistemom sponzora i donatora.

Kada neka institucija kulture prevaziđe okvire kulturne politike, njen proizvod obuhvata šire vrednosti od same kulture i počinje da utiče na društvene vrednosti, koje nas objedinjuju i povezuju.

Ali kako meriti te vrednosti? Aršini koji važe u privredi ili čak sportu nisu primenjivi na kulturu. U sredinama koje su izgradile svest o sopstvenim društvenim vrednostima, samo društvo uzima na sebe obavezu da takve vrednosti neguje. U takvim sredinama se, čak i u ovim kriznim vremenima, gradovi takmiče koji će imati bolјu koncertnu dvoranu i prestižniji orkestar.

Danas u Srbiji nije lako razmišlјati o ovim temama i gledati u budućnost bez osećanja brige i straha. Ali kada imamo orkestar kakav je Beogradska filharmonija, ne možemo a da se ne zapitamo kakvu budućnost želimo tim lјudima. Oni su dostojan predstavnik evropske kulture, a našu zemlјu učinili su prepoznatlјivom u regionalnim i širim okvirima. Uostalom, najbolјe merilo ove tvrdnje je reakcija publike tokom koncerata. To pokazuje koliko je zapravo Srbija žedna pravih društvenih vrednosti i promena.

Lestvica koju sada moramo da preskočimo postavlјena je dosta visoko. Prvi cilј Fondacije je da ovu kreativnu energiju uklopi u jedan efikasan poslovni model finansiranja kulture, a to podrazumeva ulogu Fondacije kao integratora privatnog i državnog partnerstva, jedine snage koja može da prati potencijale ovog orkestra. Naravno, reč je o finansijskim sredstvima koja su neophodna da se ovako kvalitetan orekstar održi i dalјe napreduje.

Ali, uspeh ne možemo meriti samo u novcu, jer on nije jedinica za merenje društvene vrednosti. Uspeh ćemo meriti po broju mladih lјudi koji sanjaju da sviraju u orkestru Beogradske filharmonije. Uspeh će biti kada lјudima u malim gradovima u Srbiji, koji nemaju priliku ili mogućnost da dođu do Beograda, donesemo devedeset minuta vrhunskog koncertnog programa. Uspeh će se meriti brojem mladih lјudi na našim koncertima. Uspeh će biti ako Beograd bude prepoznat i kao grad kluture, a ne samo zabave.

Naš uspeh je kada muzika koju izvodimo pruži nadu i veru u budućnost.