Languages

Timpan – audicioni program

Uslovi za prijavu:

Završene Master studije i najmanje tri godine iskustva u orkestru.

Audicija za mesto Timpan se odvija u dve etape.

Prva etapa (samo prva etapa se svira iza paravana):
Obavezan program:
– Melodični solo ili etida po izboru kandidata, izvodi se na standardnom setu od ne više
od četiri timpana (notni materijal mora biti dostupan audicionoj komisiji).
– Betoven: Prva Simfonija: Stavovi II i III
– Betoven: Peta Simfonija: Stavovi I, III i IV
– Betoven: Deveta Simfonija: Stavovi I, II i IV

Druga etapa:
– Bartok: Koncert za orkestar: Stavovi IV i V
– Bartok: Muzika za Gudače, Perkusije i Čelestu: Stavovi II i IV
– Frank Martin: Koncert za sedam duvačkih instrumenata: Stav III timpani solo
– Stravinski: Posvećenje Proleća
– Maler: Peta Simfonija: Stavovi II i V
– Štraus: Saloma
– Holst: Planete: VI Stav: Uran (timp. 1)
– Brukner: Peta Simfonija: IV Stav
– Vagner: Valkire: II čin, IV Scena