FONDACIJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE "ZUBIN MEHTA"

Languages

Regionalna saradnja

Ucpostavlјanje regionalne saradnje sa Zagrebačkom i Slovenačkom filharmonijom, kroz projekat Pika – Točka – Tačka, jedan je od najznačajnijih projekata Fondacije, sa dugoročnim efektom.

Prvi kulturni projekat ovakvih razmera, inicirali su 2011. direktori tri nacionalna orkestra iz regiona, a zvanično podržali predsednici i premijeri sve tri države, gradonačelnici sva tri grada i ambasada SAD.

Tokom tri sezone, do 2014. realizovan je zajednički program koji se sastojao od istih kompozicija, solista i dirigenata u okviru redovnih koncertnih sezona ova tri orkestra kao i od njihovih međusobnih gostovanja.

Ovaj uspešan projekat dao je podstrek za poslovanje tri orkestra, omogućio dalјe reforme politike u oblasti kulture, transparentnije finansiranje i usaglašavanje sa evropskim standardima upravlјanja kulturnim institucijama.

Nove godine – u slavu različitosti

Od 2011 do 2014. godine, jedan ciklus koncerata Beogradske filharmonije nosio je naziv Nove godine, u kome su ravnopravno obeležavane nove godine po islamskom, kineskom, gregorijanskom, julijanskom i jevrejskom kalendaru. Projekat je podržan od strane Evropske unije.

Nismo daleko morali otići u potrazi za inspiracijom za ovaj projekat. U krugu od samo nekoliko stotina metara od zgrade Beogradske filharmonije, nalaze se i sinagoga i džamija i pravoslavna i katolička crkva. Različite kulture obeležavaju nove godine po različitim kalendarima i taj momenat je najčešće prepoznat kao važan element kulturnog, verskog, pa i nacionalnog identiteta. Proslava različitih novih godina predstavlјa dobru osnovu za podizanje nivoa svesti društva koje računa na pluralizam kultura, jer se sličan događaj obeležava u različito vreme i na različite načine, a u zavisnosti od tradicije i kalendara. Nova godina je povezana ili sa slavlјem i atmosferom optimizma, ili pak, predstavlјa vreme za filozofsko i duhovno samopreispitivanje. U svakom slučaju, obeležavanje Nove godine predstavlјa idealan okvir za interakciju različitih kultura, tradicija i običaja s obzirom na to da dominira svečani karakter obeležavanja novog početka i novog životnog ciklusa. Ovo kulturološko prožimanje je posebno bitno za Srbiju, koja živi na raskršću kultura, između Istoka i Zapada.

Sve su to razlozi koji su vodili Beogradsku filharmoniju i njenu Fondaciju, kada su započele ciklus koncerata obeležavanja novih godina po gregorijanskom, julijanskom, kineskom, jevrejskom i islamskom kalendaru. Koristeći snagu muzike kao jezika koji, po definiciji, najlakše probija kulturološke barijere, upoznajemo našu publiku sa univerzalnim vrednostima koje delimo sa mnogim narodima koji su živeli ili i danas žive na ovom području. Obeležavanjem datuma koji simbolizuje novi početak, stvara se pozitivna atmosfera u kojoj različitost predstavlјa kvalitet, početak razumevanja unutar jednog društva i osnov njegovog pluralizma.

Duboko verujemo da se institucije kulture, poput Beogradske filharmonije, moraju aktivno uklјučiti u stvaranje prostora za dijalog među različitim kulturama jer upravo umetnost, a najviše muzika, predstavlјa medij koji podstiče duhovnost i kreativnost kao vrednosti koje svet čine saosećajnijim i plemenitijim.

Projekti društvene odgovornosti

Osim aktivnosti koje podrazumevaju pobolјšanje kvaliteta rada orkestra, što je njen primarni cilј, Fondacija Beogradske Filharmonije realizovala je i brojne projekte društvene odgovornosti. Izdvajamo sledeće projekte:

  • Saradnja sa Kreativno – edukativnim centrom. Štićenici ovog centra su angažovani kao razvodnici na koncertima Beogradske filharmonije sa zadatkom da dele publici koncertne programe. Ovim projektom se pored socijalne inkluzije i angažovanja mentalno nedovolјno razvijenih osoba, vrši i edukacija publike i društva u celosti.
  • Saradnja sa Gerontološkim centrom u Subotici. Ova saradnja se odvija u dva pravca: organizovane posete štićenika Gerontološkog centra redovnim koncertima Beogradske filharmonije u Beogradu i gostovanja kamernih ansambala u Subotici u prostorijama Centra.
  • Saradnja sa Univerzitetom umetnosti i muzičkim školama na Kosovu i Metohiji. Fondacija Beogradske filharmonije, u skladu sa mogućnostima, pruža podršku muzičkom obrazovanju i razvoju muzičkog života u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji. Do sada su realizovane posete, nastupi i majstorski kursevi muzičara Beogradske filharmonije na KiM, organizovane posete učenika sa KiM koncertima Beogradske filharmonije i donacije muzičkih instrumenata i sredstava za muzičko obrazovanje.