FONDACIJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE "ZUBIN MEHTA"

Languages

Dragi prijatelјi,

Dva naizgled udalјena sveta, kultura i privreda, u svojoj suštini neraskidivo su povezana, posebno u današnjem trenutku. Upravo u kriznim vremenima, institucije kulture dobijaju na značaju i ne postavlјa se pitanje pukog opstanka, već je lestvica uspeha visoko podignuta i pred njima je šansa da postanu pokretači razvoja našeg društva, namećući nove i uvek više standarde poslovanja.

U skladu sa prilikama, mi već godinama negujemo odgovoran i aktivan model finansiranja, u čijoj je osnovi čvrsto partnerstvo privatnog i javnog sektora. Kvalitetan proizvod, inventivna programska politika i kreativan i strateški pristup institucionalnom marketingu koji je rezultirao prepunim salama, naši su osnovni postulati. Istovremeno, trudimo se da budemo aktivni u svim segmentima društva, strateški osmišlјavajući edukativne, inkluzivne, kao i projekte decentralizacije, nastojeći da se kroz društveno odgovorno delovanje odužimo za podršku koju nesebično dobijamo.

Svi naši napori u prethodnom periodu bili su usmereni ka prvoj američkoj turneji u istoriji, koja je sa velikim uspehom i nacionalnim ponosom predstavila Beogradsku filharmoniju na američkom tržištu, u oktobru 2014. U realizaciju turneje, koja je bila ostvarenje američkog sna, uloženi su svi naši resursi i ona je plod višegodišnjeg zalaganja orkestra i menadžmenta. Naša ideja je prepoznata i podrška privrede i donatora nije izostala.

Zubin Mehta, jedan od najvećih autoriteta u svetu klasične muzike, ponovo je u ovoj sezoni, dirigovao Beogradskom filharmonijom. Svaki njegov dolazak i nastup sa našim orkestrom bio je mnogo više od muzičkog i kulturnog događaja najvišeg ranga. Maestro je svojom velikodušnošću ostavio pečat u novijoj istoriji Filharmonije, istovremeno okuplјajući oko sebe institucije, kompanije i pojedince koji dele slične vrednosti i koji su svojim donacijama postali deo uspešne priče našeg orkestra.

Svesni smo da su pred nama ozbilјni finansijski izazovi, ali nismo odustali od ispunjenja cilјeva. Neko nam može prebaciti da smo izabrali pogrešan trenutak i da sačekamo bolјa vremena. Ali, tako je bilo i u prethodnom periodu, a to nas nije obeshrabrilo, znajući da će nam naši napori doneti podršku onih koji u našem optimizmu i energiji vide budućnost.

Ukoliko želite da postanete deo našeg uspeha i ukoliko vaše finansijske prilike to dozvolјavaju, pozivamo vas da nas podržite. Za sve kategorije sponzora i donatora, kako korporativnih tako i pojedinačnih, pripremili smo poseban program u koji se možete uklјučiti još danas.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa našim donatorskim programom, možete nas nazvati na broj telefona 011 2187 533 ili poslati mejl na adresu office@bgf.co.rs.

Predsednik Fondacije                                                                                           Direktor Beogradske filharmonije

Igor Jecl                                                                                                                  Ivan Tasovac