Languages

Uroš Lajovic

Uroš Lajovic je rođen 4. jula 1944. godine u Ljublјani. Studirao je kompoziciju i dirigovanje na Muzičkoj akademiji u Ljublјani, gde je i diplomirao na oba smera 1967, odnosno 1969. godine. Za izuzetna ostvarenja u obe oblasti, 1968. i 1969. godine je dobio studentsku Prešernovu nagradu. Usavršavao se na Visokoj školi za muziku i scenske umetnosti u Beču, u klasi prof. Hansa Svarovskog, gde je diplomirao sa počastima 1971. godine i dobio Završnu nagradu (Abgangspreis).
 
Godine 1968. i 1969, učestvovao je na Salcburškoj letnjoj akademiji, gde je učio dirigovanje u klasi prof. Bruna Maderne.
 
U periodu od 1972. do 1991. godine radio je u Slovenačkoj filharmoniji, najpre kao pomoćnik dirigenta, a od 1978. godine kao stalni dirigent. Paralelno je vodio Kamerni orkestar RTV Slovenije od 1974. do 1976. godine, bio je šef-dirigent Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije od 1979. do 1981, a 1988. godine je osnovao Kamerni ansambl Slovenicum, sa kojim je organizovao samostalni ciklus koncerata u Ljublјani tokom narednih dvanaest godina i nastupao širom Slovenije.
 
U periodu 2001–2005, bio je angažovan kao šef-dirigent Beogradske filharmonije. Godine 2009, postao je umetnički savetnik i stalni gostujući dirigent Zagrebačke filharmonije. Počev od jeseni 2015. godine Lajovic radi kao šef-dirigent Slovenačke filharmonije i stalni gostujući dirigent Sofijske filharmonije i Simfonijskog orkestra iz Šenžena (Kina).
 
Uroš Lajovic je 1989. godine postavlјen za profesora dirigovanja na Visokoj školi za muziku i scenske umetnosti u Beču, a 1991. je unapređen u stalnog profesora dirigovanja. U njegovoj klasi studiralo je oko 300 studenata iz 58 zemalјa. Od 2011. do 2014. godine, radio je kao stalni profesor dirigovanja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U bečkoj Visokoj školi za muziku i scenske umetnosti ostao je do 2012. godine.
 
Kao gostujući profesor, držao je majstorske kurseve u Stokholmu, Vilјnusu, Konstanci, Šangaju,  Hong Kongu i Dubrovniku.
 
Pored rada u matičnim institucijama, nastupao je širom Evrope, dirigovao je u SAD, Kolumbiji (Bogota), Južnoj Koreji (Seul), Tajvanu (Tajpej), Hong Kongu, Kini (Šenžen) i Japanu (Tokio, Hirošima). Tokom četrdesetogodišnje karijere održao je više od 1400 koncerata, dirigovao je više od 90 različitih simfonijskih orkestara i ansambala i sarađivao sa preko 900 solista.
 
Repertoar maestra Lajovica čine simfonijska i operska dela. Učestvovao je u postavlјanju 14 opera. Pored standardnog repertoara, dirigovao je preko 1500 simfonijskih dela i premijerno izveo 80 dela slovenačkih i stranih kompozitora.
 
Nјegov rad u oblasti muzikologije obuhvata i transkripciju i objavu dela Missa viennensis slovenačkog baroknog kompozitora Janeza Krstnika Dolara, redakcija Figara od Janeza Krstnika Novaka (scenska muzika za komediju Matiček se ženi Antona Tomaža Linharta) i reviziju i objavu opere Crne maske Marija Kogoja.
 
Uroš Lajovic je dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a poslednja je Austrijski krst časti za nauku i umetnost, koji mu je dodelilo austrijsko Savezno ministarstvo prosvete, umetnosti i kulture u novembru 2013. godine.