Languages

Javne nabavke

 1. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge avio prevoza, 01-2016
 2. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge avio prevoza, 01-2016
 3. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge avio prevoza, 01-2016
 4. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge mobilne telefonije, 02-2016
 5. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge mobilne telefonije, 02-2016
 6. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge mobilne telefonije, 02-2016
 7. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge štampanja, 03-2016
 8. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge štampanja, 03-2016
 9. Zahtev za dodatnim informacijama, JNMV, Usluge štampanja, 03-2016
 10. Odgovоr na zahtev za dodatnim informacijama, JNMV, Usluge štampanja, 03-2016
 11. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge štampanja, 03-2016
 12. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Električna energija, 04-2016
 13. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge osiguranja, 05-2016
 14. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge osiguranja, 05-2016
 15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Električna energija, 04-2016
 16. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 06-2016
 17. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 06-2016
 18. Obrazac strukture cene, JNMV, Potrošni materijal, 06-2016
 19. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 20. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 21. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluge osiguranja, 05-2016
 22. Pitanje i odgovor 1, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 23. Pitanje i odgovor 2, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 24. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 25. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Potrošni materijal, 06-2016
 26. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluge čišćenja, 07-2016
 27. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Hotelske usluge, 08-2016
 28. Konkursna dokumentacija, JNMV, Hotelske usluge, 08-2016
 29. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Hotelske usluge, 08-2016
 30. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Hotelske usluge, 08-2016
 31. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Horne, 09-2016
 32. Konkursna dokumentacija, JNMV, Horne, 09-2016
 33. Poziv za podnošenje ponudе, JNMV, Usluge obezbeđenja, 10-2016
 34. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge obezbeđenja, 10-2016
 35. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge obezbeđenja, 10-2016
 36. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Hotelske usluge, 01-2017
 37. Konkursna dokumentacija, JNMV, Hotelske usluge, 01-2017
 38. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge osiguranja, 03-2017
 39. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge osiguranja, 03-2017
 40. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 41. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 42. Obrazac strukture cene, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 43. Pitanje i odgovor, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 44. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluge osiguranja, 03-2017
 45. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 46. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Potrošni materijal, 04-2017
 47. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Nabavka instrumenata, 02-2017
 48. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Nabavka instrumenata, 02-2017
 49. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Nabavka električne energije, 05-2017
 50. Konkursna dokumentacija, JNMV, Nabavka električne energije, 05-2017
 51. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Nabavka električne energije, 05-2017
 52. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Nabavka električne energije, 05-2017
 53. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, br. 1/2018
 54. Кonkursna dokumentacija, JNMV, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, br. 1/2018
 55. Odluka o dodeli ugovora, javne nabavke, JNMV, br.1/2018
 56. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja, br. 1/2018
 57. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Hotelske usluge, 2/2018
 58. Konkursna dokumentacija, JNMV, Hotelske usluge, 2/2018
 59. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Hotelske usluge, 2/2018
 60. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluga osiguranja imovine i lica, br.3/2018
 61. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge osiguranja imovine i lica, br.3/2018
 62. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge osiguranja imovine i lica, br.3/2018
 63. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Usluge osiguranja imovine i lica, br.3/2018
 64. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge avio prevoza, 04/2018
 65. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge avio prevoza, 04/2018
 66. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge avio prevoza, 04/2018
 67. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Usluge avio prevoza, 04/2018
 68. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 05/2018
 69. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 05/2018
 70. Obrazac strukture cene, JNMV, Potrošni materijal, 05/2018
 71. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Potrošni materijal, 05/2018
 72. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Potrošni materijal, 05/2018
 73. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge štampanja, 06-2018
 74. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge štampanja, 06-2018
 75. Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava, JNMV, Usluge štampanja, 06-2018
 76. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JNMV, Usluge štampanja, 06-2018
 77. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge štampanja, 06-2018
 78. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Električna energija, 7-2018
 79. Konkursna dokumentacija,JNMV, Električna energija, 7-2018
 80. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Električna energija, 7-2018
 81. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV,Električna energija, 7-2018
 82. Obaveštenje o  pokretanju postupka VIOLINE 8 2018
 83. Konkursna dokumentacija VIOLINE 8 2018
 84. Odluka o dodeli ugovora, VIOLINE 8 2018
 85. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, VIOLINE 8 2018
 86. Poziv za podnošenje ponude, JNMV Usluge čišćenja zgrade 9-2018
 87. Konkursna dokumentacija, JNMV Usluge čišćenja zgrade 9-2018
 88. Odluka o dodeli ugovora, JNMV Usluge čišćenja zgrade 9-2018
 89. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV Usluge čišćenja zgrade 9-2018
 90. Poziv za podnošenje ponude, JNMV 1-2019 FTO
 91. Konkursna dokumentacija, JNMV , JNMV 1-2019 FTO
 92. Pitanje i odgovor 1 JNmv_1/2019
 93. Pitanje i odgovor 2 JNmv_1/2019
 94. Odluka o dodeli ugovora , JNMV 1-2019 FTO
 95. Poziv za podnošenje ponude, JNMV 2-2019 Usluge mobilne telefonije
 96. Konkursna dokumentacija, JNMV 2-2019 Usluge mobilne telefonije
 97. Pitanja i odgovori, JNMV 2-2019
 98. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Hotelske usluge, 3-2019
 99. Konkursna dokumentacija, JNMV, Hotelske usluge, 3-2019
 100. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Hotelske usluge, 3-2019
 101. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 102. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 103. Lista, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 104. Odluka o obustavi postupka, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 105. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Osiguranje, 5-2019
 106. Konkursna dokumentacija, JNMV, Osiguranje, 5-2019
 107. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Osiguranje, 5-2019
 108. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 109. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 110. Lista, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 111. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 112. Konkursna dokumentacija, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 113. Lista, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 114. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Potrošni materijal, 4-2019
 115. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge avio prevoza, 6-2019
 116. Konkursna dokumentacija, JNMV, Usluge avio prevoza, 6-2019
 117. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Usluge avio prevoza, 6-2019
 118. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluge avio prevoza, 6-2019
 119. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Usluge štampanja, 9-2019
 120. Konkursna dokumentacija, JNMV,Usluge štampanja, 9-2019
 121. Odluka o dodeli ugovora, JNMV,Usluge štampanja, 9-2019
 122. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, JNMV, Usluge štampanja, 9-2019
 123. Konkursna dokumentacija, JNMV, Električna energija, 7-2019
 124. Pitanje i odgovor, JNMV, Električna energija, 7-2019
 125. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – JN 7 -2019
 126. Konkursna dokumentacija, JNMV, Električna energija, JN 7 -2019
 127. Odluka o dodeli ugovora, JNMV,Usluge štampanja, 7-2019
 128. Poziv za podnošenje ponude, JNMV Usluge čišćenja zgrade 8-2019
 129. Konkursna dokumentacija, JNMV Usluge čišćenja zgrade 8-2019
 130. Odluka o dodeli ugovora, JNMV,Usluge čišćenja zgrade 8-2019
 131. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru, Usluge čišćenja zgrade 8-2019
 132. Poziv za podnošenje ponude, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja 1 – 2020
 133. Konkursna dokumentacija, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja 1 – 2020
 134. Odluka o dodeli ugovora, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja 1 – 2020
 135. Poziv za podnošenje ponude, JNMV 2-2020 Usluge mobilne telefonije
 136. Konkursna dokumentacija, JNMV 2-2020 Usluge mobilne telefonije
 137. Poziv za podnošenje ponude, JNMV, Osiguranje, 5-2020
 138. Konkursna dokumentacija, JNMV, Osiguranje, 5-2020
 139. Pitanja i odgovori -Zahtev za dod. inform. JNmv br 5 – 2020
 140. Odluka o dodeli ugovora, JNMV, Osiguranje, 5-2020
 141. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru,JNMV, Osiguranje, 5-2020
 142. Poziv za podnošenje ponude, JNMV 8-2020, Potrošni materijal za muzičke instrumente
 143. Konkursna dokumentacija, JNMV 8-2020, Potrošni materijal za muzičke instrumente
 144. Odluka o dodeli ugovora, JNMV 8-2020, Potrošni materijal za muzičke instrumente
 145. Odluka o dodeli ugovora, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja 1 – 2021
 146. Odluka o dodeli ugovora, JNMV 2-2021, Usluge mobilne telefonije
 147. Plan Javnih nabavki za 2021. godinu
 148. Odluka o dodeli ugovora JNMV 3- 2021
 149. Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru,JNMV, Osiguranje, 4-2021
 150. Odluka o dodeli ugovora 2021/S F26-0001352
 151. Odluka o dodeli ugovora 2021/S F02-0039547
 152. Odluka o dodeli ugovora  2021/S F02-0040388
 153. Odluka o dodeli ugovora  2021/S F02-0043995
 154. Odluka o dodeli ugovora, Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja 01 – 2022
 155. Odluka o izdavanju narudžbenice, Nabavka usluge interneta, 2/2022
 156. Odluka o dodeli ugovora, JN 03 – 2022
 157. Plan javnih nabavki za 2022
 158. Odluka o dodeli ugovora 2022/S F02-0008081
 159. Odluka o dodeli ugovora 2022/S F02-0014476
 160. Odluka o dodeli ugovora JN 07/2022
 161. Odluka o dodeli ugovora JN 08/2022
 162. Odluka o dodeli ugovora 2022/S F02-0042966
 163. Odluka o dodeli ugovora JN 0006/22
 164. Odluka za dodelu ugovora FTO, 01/2023
 165. Odluka o dodeli ugovora 2023/C 002-0002857
 166. Odluka o dodeli ugovora Mob. tel. 02/2023
 167. Odluka o obustavi JN 05-23
 168. Odluka o dodеli ugovora, Uslugе avio prеvoza, 05-2023
 169. Odluka o dodеli ugovora, Osiguranje, 03-2023
 170. Odluka o dodеli ugovora, Potrošni matеrijal, 06-2023
 171. Odluka o dodeli ugovora, Nabavka električne energije 11-2023
 172. Odluka o dodеli ugovora, JNMV, Uslugе čišćеnja zgradе 12-2023
 173. Odluka o dodеli ugovora, JNMV, Usluga fizičko-tеhničkog obеzbеđеnja 01 – 2024
 174. Odluka o dodеli ugovora, Uslugе avio prеvoza, 02-2024
 175. Odluka o dodeli ugovora, JNMV 03-2024, Usluge mobilne telefonije