09/03/21

1967 – sazidana je postojeća zgrada Beogradske filharmonije na Studentskom trgu 11, kao privremeno rešenje.

2004 – adaptacija i sanacija zgrade zbog dotrajalosti. Iako je, u svoje vreme, predstavljala svojevrsni podvig, ova rekonstrukcija je izvršena u okviru postojećih gabarita koji nisu dovoljni za rad i ne dozvoljavaju dalji razvoj razvoj Beogradske filharmonije. Sala ima samo 200 mesta, nema prostorija za vežbanje kao ni za odlaganje instrumenata i opreme, administracija nema adekvatne uslove za rad i dr.

2010 – susret Zubina Mehte i direktora Ivana Tasovca, povodom nastupa maestra sa orkestrom u Beogradu, tokom koga razgovaraju o paradoksu da je stvoren vrhunski orkestar i fantastična publika u zemlji koja nema ni jednu adekvatnu simfonijsku koncertnu salu. Tasovac zajedno sa Mehtom definiše izgradnju koncertne sale kao ključni prioritet daljeg razvoja orkestra, muzičkog i kulturnog života Srbije i najveći projekat održivog razvoja kulture u regionu.

Tokom stojećih ovacija na koncertu održanog 22. februara, Mehta se obratio publici i tadašnjem predsedniku Republike Borisu Tadiću koji je bio prisutan.

Tadić je pred prepunim Kolarcem obećao Mehti i javnosti da će država zgraditi novu zgradu Filharmonije. Time je pobrao ovacije ne samo publike u sali nego i javnosti u celom regionu.

Po odlasku, Zubin Mehta je zamolio svoje prijatelje, između ostalih i čuvenog arhitektu Santjaga Kalatravu da pomognu Beogradskoj filharmoniji u razvoju ovog plana.

2011 – Santjago Kalatrava dolazi u posetu Beogradu. Tom prilikom se sreo i sa predsednikom Tadićem koji je ponovio ista obećanja kao i maestru Mehti u javnosti godinu dana ranije.

Kalatrava je pre odlaska iz Beograda izjavio: “Ovaj orkestar, apsolutno posvećen muzici, svojim zalaganjem i uspesima neprestano radi na stvaranju potpuno nove kulturne mape Srbije. Realizacija projekta nove koncertne zgrade Beogradske filharmonije nedvosmisleno je ulaganje u nove generacije. Veza koju bi na ovaj način ostvario sa Srednjom Evropom – Nemačkom, Austrijom, Mađarskom – Beograd bi čvrsto pozicionirao kao kulturnu prestonicu čitavog Balkana.”

2011-2015 – i pored velikih napora, izuzev sporadičnih obećanja, Beogradska filharmonija ne uspeva da obezbedi suštinsku podršku projektu, čak ni po pitanju lokacije.

2015 – uoči generalne probe pred novi nastup sa orkestrom, Zubin Mehta, tadašnji ministar kulture Ivan Tasovac i VD direktora Filharmonije Darko Krstić, sastaju se sa tadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem, 20. septembra na Kolarcu.

Vučić, Mehta i Tasovac najavljuju izgradnju prve koncertne dvorane po svetskim standardima u istoriji Srbije.

2016 – Grad Beograd je raspisao anketni arhitektonsko-urbanistički konkurs za deo bloka 13 gde je predviđena lokacija za novu koncertnu dvoranu Beogradske filharmonije.

2017 – Zubin Mehta je ponovo u Beogradu povodom Prvog koncerta Beogradske filharmonije na otvorenom.

Predsednik Aleksandar Vučić, Maestro Zubin Mehta, direktor Ivan Tasovac i šef dirigent Beogradske filharmonije Gabrijel Felc, sastaju se u Predsedništvu RS uoči najvećeg koncerta klasične muzike na otvorenom u istoriji Beograda, koji se simbolično organizuje na mestu gde će biti nova zgrada. Analiziraju u kojoj je fazi projekat i konstatuju da je u toku izrada Detaljnog regulacionog plana za datu lokaciju.

2017 – Na osnovu rezultata anketnog arhitektonsko-urbanističkog konkursa iz 2016. godine završen je Detaljni regulacioni plan za deo bloka 13.
Vlada Srbije anagažuje Kancelariju UNDP-a u Srbiji u decembru 2017. godine, u nameri da sprovede pripreme za izradu Studiju izvodljivosti.

2018 – Skupština grada Beograda usvaja Detaljni regulacioni plan za deo Bloka 13.

Odgovarajući na Vladin zahtev i nakon što je sproveo konkurentan proces nabavke, UNDP angažuje svetski poznatu inženjersku kompaniju Ove ARUP za pripremu Studije izvodljivosti za izgradnju nove koncertne dvorane. Ugovor je potpisan u februaru i studija je bila gotova do kraja 2018.

Studija obuhvata: opravdanost i ciljeve projekta, programsko prostornu analizu sa konceptualnim predlogom arhitektonskih i tehničkih rešenja, analizu predložene lokacije, kao i analizu procenjene vrednosti objekta.

Svi delovi Studije su prošli konsultacije, raspravu i odobrenje Vlade Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, glavnog urbaniste Grada Beograda i Beogradske filharmonije.

2019 – Vlada Republike Srbije je usvojila Studiju izvodljivosti.

2020 – Na osnovu procene troškova koju je dala Studija izvodljivosti kompanije Ove Arup, Vlada Srbije je u budžetu za 2020. godinu za ove potrebe opredelila 120 miliona evra.

2020 – UNDP je 2.11. objavio međunarodni konkurs za idejno rešenje nove koncertne dvorane koji je u toku.