Languages

Aktuelne audicije

BEOGRADSKA FILHARMONIJA

11000 Bеograd,

Studеntski trg br. 11,

tеl. 011/3282-977, 3285-901, 3285-902

otvara konkurs za popunu upražnjеnih radnih mеsta u orkеstru ustanovе putеm AUDICIJE

 

Beogradska filharmonija poziva zainteresovane muzičare da se prijave na predstojeću audiciju za upražnjeno radno mesto na poziciji:

Timpan – uskoro

Za navedeno radno mesto se traži jedan izvršilac za stalni radni odnos, puno radno vreme.
Audicija će se održati u Beogradu, u Sali Beogradske filharmonije, Studentski trg 11.

Datum audicije za poziciju Timpana će biti objavljen naknadno.

Svim kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijavu biće poslat/biće na raspolaganju notni materijal obaveznih orkestarskih deonica.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati prijave koje podrazumevaju:
1. Biografiju
2. Kopiju tražene diplome kao dokaz o stručnoj spremi
3. Dokaz o radnom iskustvu

na imejl adresu: audicija@bgf.co.rs