Languages

Danijel Rajskin, stalni gostujući dirigent (od 2017/18)

Sin poznatog muzikologa, Danijel Rajskin je odrastao u Sankt Peterburgu. Pohađao je renomirani konzervatorijum u svom rodnom gradu i nastavio studije u Amsterdamu i Frajburgu. Prvobitno se fokusirajući na violinu i violu, susret sa uvaženim učitelјem Levom Savičem, inspirisao ga je da sa bavi dirigovanjem. Usavršavao se kod dirigenata kao što su Maris Jansons, Neme Jarvi, Milan Horvat, Voldemar Nelson i Jorma Panula. Rajskin, koji neguje širok repertoar, često gleda izvan standardnih tokova u svojim izuzetno osmišlјenim programima.

 

Od sezone 2018/19 nadalјe, Danijel Rajskin je muzički direktor Simfonijskog orkestra iz Vinipega, a od 2017/18. glavni je gost dirigent Beogradske filharmonije. Od sezone 2020/21, angažovan je kao glavni dirigent Slovačkog filharmonijskog orkestra iz Bratislave. Angažovanja Danijela Rajskina u sezoni 2018/19

uklјučila su nastupe sa Holandskim simfonijskim orkestrom i orkestrom Clasica Santa Cecilia. Debitovaće i sa Simfonijskim orkestrom iz Sankt Peterburga.

 

Danijel Rajskin bio je glavni gostujući dirigent Simfonijskog orkestra iz Tenerifa (sezona 2017/18), glavni dirigent Državne rajnske filharmonije iz Koblenca (2005-2016) i Filharmonijskog orkestra Artur Rubinštajn iz Lođa (2008-2015).

Nјegovi redovni gostujući angažmani uklјučuju Atinski državni orkestar, Estonski nacionalni simfonijski orkestar, Sinfonijetu iz Hong Konga, Islandski simfonijski orkestar, Simfonijski orkestar Japan Century, Orkestar Marijinski, Moskovsku filharmoniju, Nacionalni simfonijski orkestar iz Tajvana, NFM filharmoniju iz Vroclava, Nacionalni orkestar Belgije, Nacionalni orkestar Liona, orkestar Clasica Santa Cecilia, Nacionalni simfonijski orkestar Meksika, Filharmonijski orkestar iz Osake, Simfonijski orkestar RTV Slovenije, Simfoniju iz San Antonija, Slovačku filharmoniju iz Bratislave, Državnu akademsku simfoniju Rusije Svetlanov, Štutgartsku filharmoniju i Švedski kamerni orkestar.

 

Nјegovi nastupi u oblasti opere uklјučuju Karmen u režiji Kaliksta Bijejta za holandsku kompaniju Opera Zuid, zatim u Teatru Koblenc, gde je dirigovao i Šostakovičevu operu Nos. Rajskin je vodio orkestar iz Minska u veoma hvalјenoj produkciji Mocartovog Don Đovanija na operskom festivalu 2011. u Sv. Margareti (Austrija).

 

Među najznačajnijim solistima sa kojima se pojavio Danijel Rajskin su Emanuel Eks, Nelson Freire, Martin Frost, Alban Gerhart, Vadim Gluzman, Natalija Gutman, Kari Kriku, Lang Lang, Fransoa Lelo, Jan Lisjecki, Aleksej Ljubimov, Albreht Majer, Danijel Miler-Šot, Oli Mustonen, Stiven Ozborn, Julijan Rahlin, Benjamin

Šmit, Julijan Štekel, Ana Vinickaja i Aleksej Volodin.

 

Nedavni snimci uklјučuju Malerovu Simfoniju br. 3 i Šostakovičevu Simfoniju br. 4 za izdavačku kuću AVI, uz velike pohvale kritike. Nјegov snimak sa koncertima za violončelo Korngolda, Bloha i Goldšmita sa Julijanom Štekelom za izdavačku kuću AVI dobio je nagradu Eho Klasik 2012. Drugi skorašnji studijski projekti uklјučuju dva simfonijska ciklusa Luisa Glasa za produkcijsku firmu CPO, vokalno-instrumentalna dela Lutoslavskog za izdavačku kuću Duks i snimanje Proroka Isaije i Psalma Aleksandra Tanzmana za produkcijsku kuću World Premiere Recordings.