FONDACIJA BEOGRADSKE FILHARMONIJE "ZUBIN MEHTA"

Languages

Fondacijom Beogradske filharmonije rukovodi Upravni odbor, u sastavu:
 
 
Igor Jecl, predsednik
 
Milan Pajević, član
 
Dobrivoje – Dan Tana Tanasijević, član
 
Jelisaveta Karađorđević, član
 
Aleksandar Latković, član