Languages

Decentralizacija

Cilј ovih programa je da se Beogradska filharmonija strateški pozicionira kao nacionalna institucija koja je dostupna publici van Beograda.

U prethodnom periodu naš orkestar ili reprezentativni kamerni ansambli nastupili su širom Srbije, sa dečjim ili večernjim koncertima. Posetili smo Negotin, Novi Sad, Kragujevac, Vršac, Gračanicu, Rumu, Šabac, Smederevo, nastupali u kulturnim centrima, salama škola, domovima kulture, kao ambasadori nacionalnog kulturnog bogatstva.

Od 2016. godine tokom tekuće sezone planirane su dve mini turneje u dva regiona Srbije – Filharmonija na Jugu i Uskršnji koncerti Filahrmonije u gradovima Centralne Srbije.