Languages

Za nas u Filharmoniji svaki dan je jedna nova priča. I nije uvek vezana za muziku. Važan segment našeg poslovanja su projekti društveno odgovornog poslovanja.
 
Korisnici udruženja Kreativno edukativni centar dele koncertne programe petkom na Kolarcu. Jedna sreda mesečno u našoj kući je otvorena za predškolce, u formi interaktivne radionice, a naši edukativni programi obuhvataju decu od vrtića do akademaca. Do onih koji nisu u prilici da dođu na koncerte, filharmoničari dolaze i donose im muziku, tako da su specijalizovane ustanove naši partneri u tom poduhvatu. Među njima su domovi za stara lica, bolnice, institucije i organizacije socijalne zaštite. Nekada je dalјina problem, ali u okviru projekata decentralizacije naši kamerni sastavi doneli su muziku u mnoge gradove u Srbiji.
 
Na ovaj način, mi nastojimo da zavredimo i opravdamo podršku društva u kome delujemo, ukazujući na to da je uloga snažnih institucija da promovišu važne društvene vrednosti i donesu napredak.

Cilј ovih programa je da se Beogradska filharmonija strateški pozicionira kao nacionalna institucija koja je dostupna publici van Beograda.

U prethodnom periodu naš orkestar ili reprezentativni kamerni ansambli nastupili su širom Srbije, sa dečjim ili večernjim koncertima. Posetili smo Negotin, Novi Sad, Kragujevac, Vršac, Gračanicu, Rumu, Šabac, Smederevo, nastupali u kulturnim centrima, salama škola, domovima kulture, kao ambasadori nacionalnog kulturnog bogatstva.

Od 2016. godine tokom tekuće sezone planirane su dve mini turneje u dva regiona Srbije – Filharmonija na Jugu i Uskršnji koncerti Filahrmonije u gradovima Centralne Srbije.

Trudimo se da dođemo do onih kojima naši redovni događaji nisu lako dostupni.

Izdvajamo sledeće inkluzivne aktivnosti:

 • Kontinuirana saradnja sa udruženjem Kreativno edukativni centar, čiji su korisnici mentalno nedovolјno razvijene osobe. Svakog petka, korisnici Centra su angažovani da dele koncertne programe publici na Kolarcu
 • Povodom 1. oktobra, Svetskog dana starih, Gudački kvartet je održao koncert u Gerontološkom centru u Vršcu.
 • Povodom oktobra, Svetskog dana slepih i slabovidih osoba, gosti na koncertu za decu bili su učenici škola za slepu i slabovidu decu Dragan Kovačević i Velјko Ramadanović
 • Ostvarena je saradnja sa Specijalnom bolnicom za cerebralnu paralizu i rehabilitaciju, tako da su deca korisnici centra bili gosti na otvorenim probama i dečjim koncertima
 • Ostvarena je saradnja sa Sigurnom kućom, koju su posetile članice BGF. Organizovano je druženje i kraći koncert za korisnice i njihovu decu
 • Povodom novogodišnjih praznika održan je poklon koncert za korisnike Doma za zaštitu dece i omladine. Tom prilikom izveden je najatraktivniji program za decu Vivaldijeva Četiri godišnja doba, u prostorijama doma Zmaj, a uz prisustvo najmlađe dece iz Zvečanske, među kojima je bio i veli broj dece sa smetnjama u razvoju

 • Trenutni Koncert
 • 2. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  3. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  4, 5. i 6. FEB 2021. 19:00

  Gabrijel Felc, dirigent

  9. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  10. FEB 2021. 19:00

  Koncert kamerne muzike

  11, 12. i 13. FEB 2021. 19:00

  Gabrijel Felc, dirigent

  11. i 12. MAR 2021. 19:00

  Kamerni koncert

  25. i 26. MAR 2021 19:00

  Kamerni koncert – aranžmani opera za duvače i kontrabas