Languages

Јавне набавке

 1. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 01-2016
 2. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 01-2016
 3. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 01-2016
 4. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге мобилне телефоније, 02-2016
 5. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге мобилне телефоније, 02-2016
 6. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге мобилне телефоније, 02-2016
 7. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге штампања, 03-2016
 8. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге штампања, 03-2016
 9. Захтев за додатним информацијама, ЈНМВ, Услуге штампања, 03-2016
 10. Одговор на захтев за додатним информацијама, ЈНМВ, Услуге штампања, 03-2016
 11. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге штампања, 03-2016
 12. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Електрична енергија, 04-2016
 13. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге осигурања, 05-2016
 14. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге осигурања, 05-2016
 15. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Електрична енергија, 04-2016
 16. Конкурсна документација, ЈНМВ, Потрошни материјал, 06-2016
 17. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Потрошни материјал, 06-2016
 18. Образац структуре цене, ЈНМВ, Потрошни материјал, 06-2016
 19. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 20. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 21. Обавештење о закЉученом уговору, ЈНМВ, Услуге осигурања, 05-2016
 22. Питање и одговор 1, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 23. Питање и одговор 2, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 24. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 25. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Потрошни материјал, 06-2016
 26. Обавештење о закЉученом уговору, ЈНМВ, Услуге чишћења, 07-2016
 27. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Хотелске услуге, 08-2016
 28. Конкурсна документација, ЈНМВ, Хотелске услуге, 08-2016
 29. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Хотелске услуге, 08-2016
 30. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Хотелске услуге, 08-2016
 31. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Хорне, 09-2016
 32. Конкурсна документација, ЈНМВ, Хорне, 09-2016
 33. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге обезбеђења, 10-2016
 34. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге обезбеђења, 10-2016
 35. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге обезбеђења, 10-2016
 36. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Хотелске услуге, 01-2017
 37. Конкурсна документација, ЈНМВ, Хотелске услуге, 01-2017
 38. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге осигурања, 03-2017
 39. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге осигурања, 03-2017
 40. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 41. Конкурсна документација, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 42. Образац структуре цене, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 43. Питање и одговор, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 44. Обавештење о закЉученом уговору, ЈНМВ, Услуге осигурања, 03-2017
 45. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 46. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Потрошни материјал, 04-2017
 47. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Набавка инструмената, 02-2017
 48. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Набавка инструмената, 02-2017
 49. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Набавка електричне енергије, 05-2017
 50. Конкурсна документација, ЈНМВ, Набавка електричне енергије, 05-2017
 51. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Набавка електричне енергије, 05-2017
 52. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Набавка електричне енергије, 05-2017
 53. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуга физичко-техничког обезбеђења, бр. 1/2018
 54. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуга физичко-техничког обезбеђења, бр. 1/2018
 55. Одлука о додели уговора, јавне набавке, ЈНМВ, бр.1/2018
 56. Обавештење о закЉученом уговору, ЈНМВ, Услуга физичко-техничког обезбеђења, бр. 1/2018
 57. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Хотелске услуге, 2/2018
 58. Конкурсна документација, ЈНМВ, Хотелске услуге, 2/2018
 59. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Хотелске услуге, 2/2018
 60. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуга осигурања имовине и лица, бр.3/2018
 61. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге осигурања имовине и лица, бр.3/2018
 62. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге осигурања имовине и лица, бр.3/2018
 63. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Услуге осигурања имовине и лица, бр.3/2018
 64. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 04/2018
 65. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 04/2018
 66. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 04/2018
 67. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 04/2018
 68. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Потрошни материјал, 05/2018
 69. Конкурсна документација, ЈНМВ, Потрошни материјал, 05/2018
 70. Образац структуре цене, ЈНМВ, Потрошни материјал, 05/2018
 71. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Потрошни материјал, 05/2018
 72. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Потрошни материјал, 05/2018
 73. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге штампања, 06-2018
 74. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге штампања, 06-2018
 75. Обавестење о продужењу рока за подношење понуда-пријава, ЈНМВ, Услуге штампања, 06-2018
 76. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Услуге штампања, 06-2018
 77. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге штампања, 06-2018
 78. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, 7-2018
 79. Конкурсна документација,ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, 7-2018
 80. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, 7-2018
 81. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ,Eлектричнa енергијa, 7-2018
 82. Обавештење o  покретању поступка ВИОЛИНЕ 8 2018
 83. Конкурсна документација ВИОЛИНЕ 8 2018
 84. Одлука о додели уговора, ВИОЛИНЕ 8 2018
 85. Обавештење о закљученом уговору, ВИОЛИНЕ 8 2018
 86. Позив за подношење понуде, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 9-2018
 87. Конкурсна документација, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 9-2018
 88. Одлука о додели уговора, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 9-2018
 89. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 9-2018
 90. Позив за подношење понуде, ЈНМВ 1-2019 ФТО
 91. Конкурсна документација, ЈНМВ , ЈНМВ 1-2019 ФТО
 92. Питање и одговор 1 ЈНмв_1/2019
 93. Питање и одговор 2 ЈНмв_1/2019
 94. Одлука о додели уговора , ЈНМВ 1-2019 ФТО
 95. Позив за подношење понуде, ЈНМВ 2-2019 Услуге мобилне телефоније
 96. Конкурсна документација, JНМВ 2-2019 Услуге мобилне телефоније
 97. Питањa и одговори, JНМВ 2-2019
 98. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Хотелске услуге, 3-2019
 99. Конкурсна документација, ЈНМВ, Хотелске услуге, 3-2019
 100. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Хотелске услуге, 3-2019
 101. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 102. Конкурсна документација, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 103. Листа, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 104. Одлука о обустави поступка, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 105. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Осигурање, 5-2019
 106. Конкурсна документација, ЈНМВ, Осигурање, 5-2019
 107. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Осигурање, 5-2019
 108. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Осигурање, 5-2019
 109. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 110. Конкурсна документација, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 111. Листа, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 112. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Потрошни материјал, 4-2019
 113. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 6-2019
 114. Конкурсна документација, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 6-2019
 115. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 6-2019
 116. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 6-2019
 117. Позив за подношење понуде, ЈНМВ,Услуге штампања, 9-2019
 118. Конкурсна документација, ЈНМВ,Услуге штампања, 9-2019
 119. Одлука о додели уговора, ЈНМВ,Услуге штампања, 9-2019
 120. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ, Услуге штампања, 9-2019
 121. Конкурсна документација, ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, 7-2019
 122. Питање и одговор, ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, 7-2019
 123. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – ЈН 7 -2019
 124. Конкурсна документација, ЈНМВ, Eлектричнa енергијa, Н 7 -2019
 125. Одлука о додели уговора, ЈНМВ,Услуге штампања, 7-2019
 126. Позив за подношење понуде, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 8-2019
 127. Конкурсна документација, ЈНМВ Услуге чишћења зграде 8-2019
 128. Одлука о додели уговора, ЈНМВ,Услуге чишћења зграде 8-2019
 129. Обавештење о закљученом уговору, Услуге чишћења зграде 8-2019
 130. Позив за подношење понуде, Услуга физичко-техничког обезбеђења 1 – 2020
 131. Конкурсна документација, Услуга физичко-техничког обезбеђења 1 – 2020
 132. Одлука о додели уговора, Услуга физичко-техничког обезбеђења 1 – 2020
 133. Позив за подношење понуде, ЈНМВ 2-2020 Услуге мобилне телефоније
 134. Конкурсна документација, JНМВ 2-2020 Услуге мобилне телефоније
 135. Одлука о додели уговора, ЈНМВ 2-2020 Услуге мобилне
 136. Обавештење о закљученом уговору, ЈНМВ 2-2020 Услуге мобилне телефоније
 137. Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру, JНMВ 2-2020 Услугe мoбилнe тeлeфoниje
 138. Oдлукa o дoдeли угoвoрa, JНMВ 2-2020 Услугe мoбилнe
 139. Позив за подношење понуде, ЈНМВ, Осигурање, 5-2020
 140. Конкурсна документација, ЈНМВ, Осигурање, 5-2020
 141. Питaњa и oдгoвoри -Зaхтeв зa дoд. инфoрм. JНмв бр 5 – 2020
 142. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Осигурање, 5-2020
 143. Обавештење о закљученом уговору,ЈНМВ, Осигурање, 5-2020
 144. Позив за подношење понуде, ЈНМВ 8-2020, Пoтрoшни мaтeриjaл зa музичкe инструмeнтe
 145. Конкурсна документација, ЈНМВ 8-2020, Пoтрoшни мaтeриjaл зa музичкe инструмeнтe
 146. Одлука о додели уговора, ЈНМВ 8-2020, Пoтрoшни мaтeриjaл зa музичкe инструмeнтe
 147. Одлука о додели уговора, Услуга физичко-техничког обезбеђења 1 – 2021
 148. Одлука о додели уговора, ЈНМВ 2-2021, Услуге мобилне телефоније
 149. Плaн Jaвних нaбaвки зa 2021. гoдину
 150. Одлука о додели уговора ЈНМВ 3- 2021
 151. Обавештење о закљученом уговору,ЈНМВ, Осигурање, 4-2021
 152. Одлука о додели уговора 2021/S F26-0001352
 153. Одлука о додели уговора 2021/S F02-0039547
 154. Одлука о додели уговора  2021/S F02-0040388
 155. Одлука о додели уговора  2021/S F02-0043995
 156. Одлука о додели уговора, Услуга физичко-техничког обезбеђења 01 – 2022
 157. Одлука о издавању наруџбенице, Набавка услуге интернета, 2/2022
 158. Одлука о додели уговора, JН 03 – 2022
 159. План јавних набавки за 2022
 160. Одлука о додели уговора 2022/S F02-0008081
 161. Одлука о додели уговора 2022/S F02-0014476
 162. Одлука о додели уговора ЈН 07/2022
 163. Одлука о додели уговора ЈН 08/2022
 164. Одлука о додели уговора 2022/S F02-0042966
 165. Одлука о додели уговора за ЈН 0006/22
 166. Одлука за додeлу уговора ФТО, 01/2023
 167. Oдлука о додели уговора 2023/C 002-0002857
 168. Oдлука о додели уговора Mоб. тел. 02/2023
 169. Одлука о обустави ЈН 05-23
 170. Одлука о додели уговора, Услуге авио превоза, 05-2023
 171. Одлука о додели уговора, Осигурање, 03-2023
 172. Одлука о додели уговора, Потрошни материјал, 06-2023
 173. Одлука о додели уговора, Набавка електричне енергије, 11-2023
 174. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге чишћења зграде 12-2023
 175. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуга физичко-техничког обезбеђења 01 – 2024
 176. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Услуге авио превоза, 02-2024
 177. Одлука о додели уговора, ЈНМВ 3-2024, Услуге мобилне телефоније
 178. Одлука о додели уговора, ЈНМВ, Осигурање, 5-2024