Languages

Osnove koje je Betoven postavio u formu i strukturu simfonije, bile su značajne za srpske kompozitore, koji su svoje prve stvaralačke korake na polјu umetničke muzike napravili tek na samom kraju 19. i početkom 20. veka. Ovaj ciklus predstaviće neke od autora i dela na koje je Betoven uticao na posredan ili neposredan način. S obzirom na disproporciju u razvoju stilova zapadnoevropske i srpske muzike, direktne reference i komparativna tumačenja nisu moguća. Ipak, posmatranje šireg konteksta je u potpunosti poželјno i moguće.