Languages

Ludvig van Betoven… muzičar, stvaralac, gigant, genije. Ime koje je svaki čovek na ovoj planeti već čuo. Kompozitor koji je kao niko, ni pre ni posle njega, definisao muzičke oblike: simfoniju, gudački kvartet i klavirsku sonatu. U istoriji muzike više ništa nije bilo isto. Nјegov uticaj na literaturu i filozofiju sve do moderne pop-kulture, ni do danas nije prekinut.

U 2020. godini cela muzička planeta će obeležavati veliki jubilej – 250 godina od Betovenovog rođenja, umetnika koji je promenio svet.