Languages

Основе које је Бетовен поставио у форму и структуру симфоније, биле су значајне за српске композиторе, који су своје прве стваралачке кораке на пољу уметничке музике направили тек на самом крају 19. и почетком 20. века. Овај циклус представиће неке од аутора и дела на које је Бетовен утицао на посредан или непосредан начин. С обзиром на диспропорцију у развоју стилова западноевропске и српске музике, директне референце и компаративна тумачења нису могућа. Ипак, посматрање ширег контекста је у потпуности пожељно и могуће.