Languages

Betovenov život sublimirao je sve ono što su majstori baroka i klasicizma do tada doneli na polјu muzike, najavivši početak romantizma. Od 1770. do 1827. muzika je prešla put od kasnih baroknih dostignuća do simfonijskog ostvarenja koje je uklјučilo glasove, grandiozne Devete simfonije. Važne godine kompozitorovog života povezuju i istorijske događaje sa ličnim, te stoga program obuhvata ne samo Betovenova dela, već i ostvarenja drugih autora koja se mogu povezati sa tim događajima.