Languages

Pojedini antički kosmolozi su svojim tumačenjima strukture prirode dodavali i peti element, koji su nazivali kvintesencija ili etar, pretpostavlјenu nevidlјivu stvar koja prožima univerzum. Za razliku od vatre, zemlјe, vazduha i vode koji su zemalјski, i kao takvi, kvarlјivi elementi, peti element se sastoji iz neke drugačije, nepromenlјive materije. Tako on ima veliki broj različitih tumačenja, a slušaoci koncerata Beogradske filharmonije u svakom od pet tematskih koncerata mogu da pronađu jedno od njih – lјubav, metafizika, naučna fantastika, snaga na zemlјi i natprirodne pojave.