Languages

Поједини антички космолози су својим тумачењима структуре природе додавали и пети елемент, који су називали квинтесенција или етар, претпостављену невидљиву ствар која прожима универзум. За разлику од ватре, земље, ваздуха и воде који су земаљски, и као такви, кварљиви елементи, пети елемент се састоји из неке другачије, непроменљиве материје. Тако он има велики број различитих тумачења, а слушаоци концерата Београдске филхармоније у сваком од пет тематских концерата могу да пронађу једно од њих – љубав, метафизика, научна фантастика, снага на земљи и натприродне појаве.