Languages

Vazduh je sve ono nevidlјivo što nas okružuje. Uvek je povezan sa kretanjem, koje je jedna od glavnih osobina muzike.

Udahnuti vazduh je automatska radnja, a u stvari, sloboda.