25/02/21

Prvi festival Beogradske filharmonije završen je 13. febraura. Desetodnevna manifestacija kojom je ovaj ansambl sa 10 nastupa svojih članova i sa programima koji su se izvodili više puta, na još jedan način pokušao da premosti prazninu i ograničenja u koncertnom životu izazvane pandemijom. Festival koji se odvijao u sali Beogradske filharmonije zaokružio je nastup orkestra Beogradske filharmonije na čelu sa Gabrijelom Felcom i trodnevnim izvođenjem programa sa delima Stravinskog, Malea i Šuberta.

Iz kritičkog osvrta Radoša Mitrovića, emitovanog 15.2.2021. na Radio Beogradu 2, u okviru emisije Ars Sonora, izdvajamo:

“Uprkos specifičnoj situaciji u kojoj se odvija naš kulturni život, Beogradska filharmonija je uspela da održi svoj prvi festival u okviru koga su predstavili različite ansamble. Tako je održano nekoliko koncerata kamerne muzike kao i dva na kojem je nastupio okrestar. Na nastupu kojim je ovaj projekat završen, predstavljen je program različitog stilskog usmerenja…

…Ukupno uzevši, mogli smo da čujemo jasno usmeravane harmonske progresije, nepretenciozno vođene melodije, bez neprimerenog patosa sa veštim građenjem blagih dinamičkih valera i dobro organizovan muzički tok. Orkestar Beogradske filharmonije je tako sa koncert maestrom Tijanom Milošević efektno i sigurno završio ovaj izuzetno inspirativan nastup”.