05/06/19

U novoj koncertnoj sezoni Beogradske filharmonije 19/20 koja nosi naslov #Zaprati Betovena, kompozitor je stavljen u kontekst modernog doba, u vreme ekspanzije društvenih mreža i digitalnih komunikacija. Aktuelni kolokvijalni govor je izabran i primenjen za naslove sezone i ciklusa sa cilјem da pokaže da je Betoven razumlјiv i aktuelan u svim generacijama i svakom vremenu.

Kroz pet ciklusa biće predstavlјeni svi aspekti njegovog bogatog i raznovrsnog stvaralačkog opusa, kao i dela drugih kompozitora na koje je u najvećoj meri uticao.

#bratbetoven (I)

Ciklus istražuje uticaj koji je Betoven izvršio na srpske autore i njihovu relacijom sa ovim velikim uzorom.

#betovenvirtuoz (II)

Glorifikacija Betovenove virtuoznosti ogleda se u nekoliko aspekata, na prvom mestu da je i on sam odlično svirao nekoliko instrumenata – violinu, klavir i violončelo, a potom i u činjenici napisao veliki broj koncertantnih dela koja su danas osnova solističkog repertoara.

#betoveninfluenser (III)

Generacije značajnih kompozitora koji su stvarali posle Betovena i pod njegovim velikim uticajem preneli su Betovenove ideje i inkorporirali ih u individualni muzički stil.

#betovendramakvin (IV)

Betoven i teatar, mnogo drame! Ciklus se odnosi na scenska dela koja je pisao ili druga dela istog žanra inspirisana delima romantičara

#betovennalajni (V)

Linija Betovenovog života sadrži nekoliko klјučnih tačaka koje su promenile ne samo njega, već i čitavo društvo tog doba. Koncertni programi će stoga pokazati kakva se muzika slušala u godini njegovog rođenja, kako se francuska revolucija odrazila na muzičko stvaralaštvo, kako se Betoven suočio sa gubitkom sluha i šta se u muzici dogodilo neposredno posle njegove smrti.