05/06/19

У новој концертној сезони Београдске филхармоније 19/20 која носи наслов #ZapratiBetovena, композитор је стављен у контекст модерног доба, у време експанзије друштвених мрежа и дигиталних комуникација. Актуелни колоквијални говор је изабран и примењен за наслове сезоне и циклуса са циљем да покаже да је Бетовен разумљив и актуелан у свим генерацијама и сваком времену.

Кроз пет циклуса биће представљени сви аспекти његовог богатог и разноврсног стваралачког опуса, као и дела других композитора на које је у највећој мери утицао.

#bratbetoven (I)

Циклус истражује утицај који је Бетовен извршио на српске ауторе и њихову релацијом са овим великим узором.

#betovenvirtuoz (II)

Глорификација Бетовенове виртуозности огледа се у неколико аспеката, на првом месту да је и он сам одлично свирао неколико инструмената – виолину, клавир и виолончело, а потом и у чињеници написао велики број концертантних дела која су данас основа солистичког репертоара.

#betoveninfluenser (III)

Генерације значајних композитора који су стварали после Бетовена и под његовим великим утицајем пренели су Бетовенове идеје и инкорпорирали их у индивидуални музички стил.

#betovendramakvin (IV)

Бетовен и театар, много драме! Циклус се односи на сценска дела која је писао или друга дела истог жанра инспирисана делима романтичара.

#betovennalajni (V)  

Линија Бетовеновог живота садржи неколико кључних тачака које су промениле не само њега, већ и читаво друштво тог доба. Концертни програми ће стога показати каква се музика слушала у години његовог рођења, како се француска револуција одразила на музичко стваралаштво, како се Бетовен суочио са губитком слуха и шта се у музици догодило непосредно после његове смрти.