Languages

Boris Brezovac, vođa

Član od 1993.
 
Posebno sam ponosan na Gudački kvartet Beogradske filharmonije.
 
Ja sam lјubitelј zimskog sunca i letnje oluje.
 
Biografija:
 
Violista Boris Brezovac je studirao u Zagrebu kod Stefana Pasađa i u Beogradu kod Dejana Mlađenovića, gde je diplomirao. Usavršavao se u Manhajmu kod Hideko Kobajaši i u Hanoveru kod Kristijana Pola. Kao solista i kamerni muzičar nastupao je širom Evrope u okviru ansambala kao što su Kamerata akademika Novi Sad, kvarteti Hanover i Beloti, Balkanska kamerna akademija, Kamerna grupa London, Gudački kvintet THC, Kamerata Salcburg i Muzičko društvo Haimos.
 
Bio je član Simfonijskog orkestra RTS i Orkestra NDR u Hanoveru. Član Beoradske filharmonije je od 1993. a vođa grupe viola od 2005 godine.