Languages

Ana Kaličanin, prva flauta

Ana Kaličanin (1990.) završila je osnovne i master studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. U martu 2018., sa najvišom ocenom, stiče zvanje Magistra na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, u klasi prvog flautiste Bečke filharmonije, Valter Auera i renomirane profesorke Barbare Gisler Hase. Trenutno je student doktorskih akademskih studija na FMU u Beogradu, a usavršava se i na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu u klasi prvog flautiste Bečkog simfonijskog orkestra, Ervin Klambauera. Takođe je student master studija kamerne muzike u klasi profesora Gotfrida Pokornija, na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču.

Dobitnik je velikog broja nagrada od kojih se izdvajaju Prve nagrade na takmičenjima “Anton Eberst”,”Ohridski biseri”, “Mladi Virtuoz”, kao i Treća nagrada na takmičenju duvačkih instrumenata “Intermuzika” (Austrija).

Jedan je od malobrojnih stipendista fondacije “Dr. Robert i Lina Til-Dur” (Švajcarska) i “Verner Trip Memorijalnog Fonda” (Austrija).
Usavršavala se sa svetski priznatim flautistima, kao što su Emanuel Paji, Kersten MekKol, Feliks Rengli, Andrea Liberkneht, Peter Lukas Graf, Mihael Kofler, Mišel Debost, Filip Bernold.

U svojoj bogatoj koncertnoj karijeri imala je priliku da nastupa i sarađuje sa orkestrima kao što su Kralјevski Koncertgebau orkestar iz Amsterdama, Tonkunstler orkestar Austrija, Nemačka filharmonija mladih, Vebern simfonijski orkestar Beč, Vebern kamerna filharmonija Beč, Hajdn simfonijski orkestar Beč, kao i sa dirigentima poput Zubina Mehte, Semiona Bičkova i Gustava Gimena, nastupajući u najvećim koncertnim salama u Beču, poput Muzikferajna, Koncerthausa, kao i širom Evrope i sveta. 2014. godine, bila je aktivni učesnik Festivala flauta u Pekingu, Kini.

2014. godine položila je audiciciju za “Gustav Maler” omladinski orkestar, a 2018. godine audiciju za Letnju akademiju Bečke filharmonije “Angelika Prokop”.

Od 2019. angažovana je kao saradnik u nastavi prof.Ljubiše Jovanovića, na katedri za duvačke instrumente na FMU. Od 2018. godine Ana je zaposlena na poziciji druge flaute sa pikolom u Beogradskoj Filharmoniji, a od 2017. godine honorarni saradnik SO RTS na poziciji prve flaute i stalni honorarni saradnik Bečkog Rezidenc orkestra sa kojim nastupa više od 100 puta u sezoni.