Languages

Asja Radonjić

Urednik programa

 

Mr Asja Radonjić rođena je 1977. godine u Beogradu. Nakon završene niže i srednje muzičke škole Dr Vojislav Vučković, Odsek za klavir, diplomirala je na Odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Zvanje magistra nauka stekla je na Univerzitetu umetnosti, na odseku Kulturni menadžment i kulturna politika na Balkanu.
 

Nakon kraće prakse na mestu muzičkog saradnika u Radio Beogradu (2001), radila je kao stručni saradnik u Muzičkom informativnom centru SOKOJ-a i legatu Josip Slavenski, kao i na mestu sekretara redakcije Internacionalnog časopisa za muziku Novi zvuk u okviru iste institucije (2001-2007). Od 2007. godine zaposlena je na mestu urednika programa Beogradske filharmonije, gde radi na poslovima planiranja, osmišlјavanja, programiranja i organizacije koncertnih sezona, edukativnih, dečjih i drugih redovnih i vanrednih koncertnih aktivnosti ove ustanove. Takođe, angažovana je i kao autor i urednik štampanih izdanja i programskih knjižica Beogradske filharmonije.
 

Asja Radonjić je autor kritika iz oblasti muzikologije, kao i stručnih prikaza sa naučnih skupova, simpozijuma i festivala u zemlјi i inostranstvu, koje su objavlјivane u relevantnim štampanim izdanjima u zemlјi i regionu. U istom domenu, bila je angažovana i kao prevodilac stručnih tekstova sa engleskog na srpski, i srpskog na engleski jezik.
 

Od 2005. do 2007. godine, bila je član glavnog odbora Omladinske radne grupe (Working Group Youth) pri Evropskom muzičkom savetu (European Music Council). U periodu od 2014. do 2016. godine, bila je angažovana kao član stručne komisije za konkurse Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz oblasti savremenog stvaralaštva – muzika, a 2015. i 2016. godine bila je član Programskog saveta Kulturno-informativnog centra u Parizu, pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Učestvovala je u programu Kreativno mentorstvo, kao mentor u okviru četvrte generacije polaznika, 2018/19. godine.
 

Kontakt informacije:

 

asja@bgf.co.rs

 

011 2623 156