Languages

Асја Радоњић

Уредник програма

 

Мр Асја Радоњић рођена је 1977. године у Београду. Након завршене ниже и средње музичке школе Др Војислав Вучковић, Одсек за клавир, дипломирала је на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. Звање магистра наука стекла је на Универзитету уметности, на одсеку Културни менаџмент и културна политика на Балкану.
 

Након краће праксе на месту музичког сарадника у Радио Београду (2001), радила је као стручни сарадник у Музичком информативном центру СОКОЈ-а и легату Јосип Славенски, као и на месту секретара редакције Интернационалног часописа за музику Нови звук у оквиру исте институције (2001-2007). Од 2007. године, запослена је на месту уредника програма Београдске филхармоније, где ради на пословима планирања, осмишљавања, програмирања и организације концертних сезона, едукативних, дечјих и других редовних и ванредних концертних активности ове установе. Такође, ангажована је и као аутор и уредник штампаних издања и програмских књижица Београдске филхармоније.
 

Асја Радоњић је аутор критика из области музикологије, као и стручних приказа са научних скупова, симпозијума и фестивала у земљи и иностранству, које су објављиване у релевантним штампаним издањима у земљи и региону. У истом домену, била је ангажована и као преводилац стручних текстова са енглеског на српски, и српског на енглески језик.
 

Од 2005. до 2007. године, била је члан главног одбора Омладинске радне групе (Working Group Youth) при Европском музичком савету (European Music  Council). У периоду од 2014. до 2016. године, била је ангажована као члан стручне комисије за конкурсе Министарства културе и информисања Републике Србије из области савременог стваралаштва – музика, а 2015. и 2016. године била је члан Програмског савета Културно-информативног центра у Паризу, при Министарству културе и информисања Републике Србије. Учествовала је у програму Креативно менторство, као ментор у оквиру четврте генерације полазника, 2018/19. године.
 

Контакт информације:

 

asja@bgf.co.rs

 

011 2623 156