Languages

Асја Радоњић

Уредник програма

 

Асја Радоњић рођена је 1977. године у Београду. Након завршене ниже и средње музичке школе Др Војислав Вучковић, Одсек за клавир, дипломирала је на Одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. Звање магистра наука стекла је на Универзитету уметности, на УНЕСКО катедри за менаџмент у култури и културну политику на Балкану. Тренутно је докторанд на Трансдисциплинарним студијама савремене уметности и медија Факултета за медије и комуникације у Београду.

 

Након краће праксе на месту музичког сарадника у Радио Београду, радила је као стручни сарадник у Музичком информативном центру СОКОЈ-а и легату Јосип Славенски, као и на месту секретара редакције Интернационалног часописа за музику Нови звук у оквиру исте институције. Од 2007. године, запослена је на месту уредника програма Београдске филхармоније, где ради на пословима планирања, осмишљавања, програмирања и организације концертних сезона, турнеја и гостовања, затим камерних, едукативних, дечијих и других редовних и ванредних концертних активности ове установе. Такође, ангажована је као аутор, уредник и лектор штампаних издања и програмских књижица Београдске филхармоније. Учесник је бројних конференција, међу којима се истиче Светски форум симфонијске музике у Пекингу 2023, где је учествовала као говорник на панел дискусији посвећеној међународној и регионалној сарадњи и умрежавању.

 

Асја Радоњић је аутор текстова и критика из области музикологије, као и стручних приказа са научних скупова, симпозијума и фестивала у земљи и иностранству, које су објављиване у релевантним штампаним издањима у земљи и региону. У истом домену, била је ангажована и као преводилац стручних текстова са енглеског на српски, и српског на енглески језик. Ко-аутор је монографије Сто година Београдске филхармоније (1923-2023).

 

Од 2005. до 2007. године, била је члан главног одбора Омладинске радне групе (Working Group Youth) при Европском музичком савету (European Music Council). У периоду од 2014. до 2016. године, била је ангажована као члан стручне комисије за конкурсе Министарства културе и информисања Републике Србије из области савременог стваралаштва – музика, а 2015. и 2016. године била је члан Програмског савета Културно-информативног центра у Паризу, при Министарству културе и информисања Републике Србије. Учествовала је у програму Креативно менторство, као ментор у оквиру четврте генерације полазника, 2018/19. године. Од 2024. године је члан Савета Факултета музичке уметности у Београду.

 

Контакт информације:

 

asja@bgf.co.rs

 

011 2623 156