Languages

O temi i poruci ciklusa Za zalјublјene ne treba puno govoriti. Namenjen je onima koji su zalјublјeni, ili koji bi to želeli da budu, ali i onima koji nisu, onima koji vole, i onima kojima lјubav služi kao inspiracija… Ostvarena ili neostvarena, romantična, prijatelјska, roditelјska… Sagledana kroz različite prizme i oblike, slušaocima će tokom pet koncerata biti predstavlјena neka od najlepših dela koja su nastala kao rezultat neke od ovih inspiracija.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture