Languages

Ovaj ciklus namenjen je iskusnim konzumentima koncerata klasične muzike, onima koji već imaju iskustva u slušanju dela standardnog repertoara, i od dolaska na koncert traže nešto više.