12/07/16

Beogradska filharmonija sa velikim zadovolјstvom objavlјuje imenovanje Gabrijela Felca za novog šefa-dirigenta orkestra, koji će od koncertne sezone 2017/18. stupiti na ovu funkciju.
 
Trenutno angažovan kao generalni muzički direktor Dortmundske opere i šef-dirigent Dortmundske filharmonije, Gabrijel Felc je funkciju šefa-dirigenta obavlјao i u Filharmoniji Altenburg-Gere (2001–2005) i Štutgartskoj filharmoniji (2004–2013). Rođen 1971. u Berlinu, dirigovao je vodećim orkestrima u Nemačkoj i inostranstvu, što uz bogatu diskografiju čini Felca jednim od najistaknutijih dirigenata svoje generacije.
 
Beogradska filharmonija će biti prvi orkestar van Nemačke u kome će ovaj traženi dirigent obavlјati vodeću i izuzetno važnu funkciju. Saradnja sa našim orkestrom započela je 2008. godine, koga je do sada predvodio u nekoliko navrata izvodeći repertoar od Vagnera i Malera, preko savremenog programa, sve do muzike iz filmova o Džjemsu Bondu. Felc je sa orkestrom uspostavio jak kontakt i pokazao se kao veoma sugestivan vođa orkestra, snažnog karaktera i preciznih instrukcija.
 
“Smatram da je Beogradska filharmonija jako važan faktor na kulturnoj sceni Srbije, a pogotovo ću se posvetiti jačanju međunarodne reputacije orkestra”, kaže novoimenovani šef-dirigent koji vidi veliki potencijal u muzičarima Beogradske filharmonije i ceni njihovu strast prema grandioznom romantičarskom repertoaru. “Posebno mi se dopada volјa muzičara i njihovo angažovanje u savladavanju novih programa. Srdačnost u kombinaciji sa jakim karakterima članova orkestra, idealna su osnova za intenzivni zajednički rad na raznolikom repertoaru”, kaže Felc, čiji je cilј širenje repertoarskog dijapazona Beogradske filharmonije od baroka i ranog klasicizma, do savremenih muzičkih eksperimenata, uz veliku znatiželјu prema opusu srpskih kompozitora.
 
Beogradska filharmonija je ponosna što je na ovaj način zainteresovala izvrsnog Gabrijela Felca, čije angažovanje predstavlјa sjajnu priliku za pobolјšanje kvaliteta orkestra, kao i za muzičare da još više razviju svoje profesionalne ambicije.