22/04/20

Audio sreda podseća na jedan od najboljih nastupa orkestra koji je i svetska kritika nagradila maksimalnom ocenom. Koncert koji je Beogradska filharmonija zajedno sa Felcom izvela 25. oktobra 2019. godine na Kolarcu, vodeći svetski portal za kritiku „Bahtrek“ okarakterisao je kao događaj koji će se dugo pamtiti.

Na programu su bile Štrausove „Metamorfoze“ i Betovenova „Eroika“.

Generacije značajnih kompozitora stvarali su pod velikim uticajem Betovena i njegove ideje inkorporirali u svoj individualni muzički stil. A veza Riharda Štrausa i Betovena je očigledna i upečatljiva. Eho Betovenove čuvene Eroike, koja je ostavila neizbrisiv trag u istoriji muzike, Štraus pravi u svojim Metamorfozama. Ovo delo pisao je potresen bombardovanjem nemačkih gradova nakon Drugog svetskog rata, naročito razaranjem pozorišta koje je potpuno uništilo kulturni život.