04/07/16

U Beogradskoj filharmoniji završene su audicije za prvu orkestarsku akademiju – Filhademiju koju će ova institucija realizovati od 7. do 15. novembra, sa namerom da, potpuno besplatno, pruži profesionalno usavršavanje i praksu mladim muzičarima. Od 125 kandidata iz zemlјe i regiona izbrano je 49 najbolјih koji će imati priliku da im filharmoničari budu mentori i da uz njih steknu orkestarsku praksu.
 
Na Filhademiju su mogli da se prijave studenti i svršeni studenti muzičkih akademija starosti do 27 godina koji su za audiciju imali zadat program – delove iz Sedme simfonije Betovena i Žar ptice Stravinskog, što je ujedno i repertoar završnog koncerta. Visoki kriterijumFilhai audicione komisije odnosili su se na selekciju onih kandidata koji su spremni da sarađuju u orkestru, da prate instrukcije mentora, zatim instrukcije vođe deonice i na kraju dirigenta. Komisija sačinjena od koncertmajstora i vođa relevantnih sekcija izabrala je 49 muzičara koji su prikazali najviše potencijala i kvaliteta neophodnih za jednog orkestarskog muzičara.
 
Odvojene sekcijske probe sa mentorima planirane su od 7. do 10. novembra 2016. godine, a zajedničke orkestarske probe od 11. do 14. novembra u Sali Beogradske filharmonije, gde će se 15. novembra održati i završni koncert, pod upravom francuskog dirigenta Fabrisa Bolona.
 
Mladi muzičari izrazili su veliko zadovolјstvo zbog prilike koju im je pružila Beogradska filharmonija i uverenje da će to biti odlično i značajno iskustvo koje im nedostaje u toku redovnog obrazovanja. Filharmoničari su ponosni što će svoje znanje preneti mlađim kolegama, kao i na činjenicu da se Beogradska filharmonija i na ovaj način približila svetskim trendovima. Slični edukativni koncepti imaju veliku tradiciju u inostranstvu, a predstavlјaju potpunu novinu za našu sredinu.