Languages

Hor Slovenačke filharmonije

Hor Slovenačke filharmonije osnovan je kao profesionalni sastav pod imenom Slovenački kamerni hor 1991. godine. Do 2009. vodio ga je dr Mirko Cuderman, a od 2009. do 2012. dirigenti Martina Batič i Štefen Šrejer. Od tada pa do 2017. samostalno ga je vodila Martina Batič.

 

Ovaj hor od 40 članova koji je deo Slovenačke filharmonije od 1998. godine, nastupa na oko 35 koncerata svake sezone u raznovrsnim programima. Prvenstveno su okrenuti a kapela repertoaru raznih muzičkih perioda koji se održavaju u sklopu Vokalnog ciklusa Slovenačke filharmonije, ali i sarađuju sa Orkestrom Slovenačke filharmonije, kao i sa drugim slovenačkim i inostranim orkestrima u izvođenjima vokalno-instrumentalnih dela.

 

Slovenački filharmonijski hor je često deo projekata koji se snimaju. Samo njihova diskografija obuhvata preko 80 izdanja koji su deo zbirke „Musica sacra Slovenica“ i „Slovenska zborovska glasba“, predstavlјajući antologijski izbor slovenačke horske muzike, duhovne i svetovne. Godine 2016. hor je postao deo Tenso mreže profesionalnih kamernih horova