Languages

HOR RTS

HOR RTS

šef dirigent Bojan Suđić

 

Hor Radio-televizije Srbije osnovan je 1939. godine u okviru Radio Beograda.

 

Prvi šef-dirigent, Milan Bajšanski, usmerio je programsku strategiju u pravcu afirmisanja domaće muzičke baštine, kao i značajnih ostvarenja svetske horske literature i vokalno-instrumentalnih dela. Ona je zadržana sve do današnjih dana, definišući umetničku biografiju ovog ansambla dugu osam decenija. Rad Hora posebno su obeležili su šefovi-dirigenti Borivoje Simić, Mladen Jagušt, Vladimir Kranjčević i Bojan Suđić, sa kojim umetnička saradnja traje više od dve decenije.

 

Kroz istoriju Hor je nastupao sa mnogim istaknutim dirigentskim imenima i solistima. Učestvovao je na svim značajnim muzičkim festivalima u Jugoslaviji i Srbiji, a ostvario je i uspešne turneje po Polјskoj, Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji,  Švajcarskoj, Španiji, Italiji, Grčkoj, Rusiji i Švajcarskoj. Hor kontinuirano deluje i u domenu arhiviranja trajnih zvučnih zapisa, koji se čuvaju u Zvučnom arhivu Radio Beograda. Među njima se posebno izdavaja muzika domaćih stvaralaca, čime ovaj ansambl aktivno deluje u pravcu očuvanja i afirmacije nacionalne kulturne baštine.

 

Hor RTS dobitnik je mnogih priznanja, među kojima su „Oktobarska nagrada grada Beograda“ (1982), „Zlatni beočug“ (1989) za unapređenje kulture i umetnosti grada Beograda, „Zlatni beočug“ (2007) za trajni doprinos kulturi glavnog grada, „Muzika Klasika“ za koncert godine (2014) i „Sretenjski orden trećeg stepena“, za postignute rezultate u kulturnim delatnostima u 80 godina rada (2019).

 

To je jedini profesionalni ansambl ovakvog tipa u Srbiji. Nјegov repertoar danas obuhvata najznačajnija dela horske literature, kompleksne partiture vokalno- instrumentalne i operske muzike, a neguje i muziku popularnih žanrova. Ovaj ansambl aktivno izvodi i dela savremenih inostranih i domaćih autora, najčešće ih premijerno interpretirajući, a mnoga od njih su mu upravo i posvećena. Repertoar se i dalјe proširuje u vidu saradnje sa drugim ansamblima Muzičke produkcije, obogaćujući bogatu zbirku Zvučnog arhiva novim, interpretativno osavremenjinim, snimcima. Široki dijapazon umetničkih stremlјenja pozicionirao je Hor RTS kao renomirani horski ansambl, prepoznatlјivog zvuka i izvođačkog ugleda, koji je aktivno prisutan u srpskom muzičkom životu.