Languages

Ester Hafner

Ester Hafner je rođena u Budimpešti 1969. godine. Već sa 13 godina postala je član razreda nadarenih muzičara Muzičke akademije Franc List, gde su joj mentori bili Andraš Kiš, Ferenc Radoš i Đerđ Kurtag. Po završetku školovanja u Mađarskoj, upisala je Univerzitet za muziku i scenske umetnosti u Beču, gde je studirala u klasi Gerharda Šulca (člana Kvarteta Alban Berg) i Jozefa Šivoa. Diplomirala je sa najvišim počastima i dobila je nagradu Ministarstva kulture.

 

U periodu 1987–1995. godine usavršavala se na brojnim majstorskim kursevima kod Džozefa Gingolda, Loranda Fenjveša, Alberta Lisija, Tibora Varge, Igora Ozima i Šandora Vega, a 1995. godine je završila postdiplomske studije u Holandiji, u klasi Viktora Libermana i Filipa Hiršhorna. Bila je dobitnica stipendija fondacija Alban Berg, M. Sobotka, Erazmus, Karel Janeček i Cirer, kao i u okviru programa PE Promotivni krug u Manhajmu, u Nemačkoj.

 

Takođe, osvajala je nagrade na brojnim međunarodnim takmičenjima: Koncertino u Pragu, Takmičenje violinista Janoš Konč u Mađarskoj, Jugend Musiziert, Takmičenje violinista Štefani Hol u Beču, Međunarodno takmičenje kamernih muzičara Trapani i Kaltaniseta u Italiji.

 

Učestvovala je kao predavač na brojnim muzičkim festivalima, kao što su Festival Menjuhin u Bloneu, Festival u Praša Kouvu, Sionski festival, Festival u Brajtonu, Festival Remerberg, Fetival u Bejtsu, Festival u Montani (SAD), festival Verterze Klasiks, Klangbogen u Beču, Nojberški dani kulture, Festival Mondze, Festival Kasals u Francuskoj, Dani Bramsa u Mircušlagu, Festival Stiriarte u Gracu, Festival Vila muzika, Festival Servantino u Meksiku, Festival Tamaulipas, Festival Hajdnove muzike, Šubertijada, Festival u Bregencu, festivali u Makauu i Hong Kongu, Festival u Portogruaru itd.

 

Kao solista i kamerni muzičar (svira violinu i violu) sarađivala je sa umetnicima poput Klemensa Hagena, Gerharda Šulca, Lenarda Hokansona, Elizabete Leonskaje, Aleksandera Lonkviha, Artoa Norasa, Melvina Tana, Pamele Frank, Larša Andresa Tomtera, Patrika Demenge, Kristijana Altenburgera, Volfganga Šulca, Marka Letonje, Nikolasa Čumačenka i Štefana Vladara.

 

Nјena diskografska izdanja odražavaju njen neobično širok muzički repertoar, koji obuhvata kamerna i koncertna dela od Hajdna do Ajzlera. Tu su, između ostalog, klavirski trii Martinua, Mocarta, Bramsa, Šuberta i Kodalјa sa Triom Hafner, zatim Mocartova Simfonija končertante sa Betinom Gradinger i sonate Šuberta, Šumana i Ajzlera koje je snimila pod pokrovitelјstvom Austrijske nacionalne banke.

 

Kao pedagog, Ester Hafner je u periodu 1999–2002. godine stekla iskustvo kao asistent profesora Gerharda Šulca i nastavnik violine na bečkom Univerzitetu za muziku, a redovno je držala i kurseve violine i viole na Nojberškom seminaru, Festivalu Kasals u Francuskoj, Letnjoj školi Danskih gudača, Međunarodnoj letnjoj akademiji u Semeringu, u Tokiju, SAD-u i na festivalu Vila muzika u Nemačkoj.

 

Od 2002. godine radi kao profesor violine na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Gracu.

 

Ester Hefner svira na violini Hama Zegelman italijanskog graditelјa Mikelanđela.