Languages

Četiri horne

Četvorica hornista iz Mađarske, Januš Benjuš, Ištvan Flamer, Bence Mesaroš i Mate Hamar predstavlјaju izuzetne primere veoma uspešne tradicije školovanja za limene duvačke instrumente. Diplomci su akademija Franc List u Budimpešti (Benjuš, Mesaroš i Hamar) i Fakulteta muzičke umetnosti u Debrecinu (Flamer). Pobednici su  brojnih nacionalnih i međunarodnih takmičenja u disciplinama solo horne i kamerne muzike, a svoje iskustvo stekli su radom u brojnim značajnim simfonijskim i operskim orkestrima u Mađarskoj. Pored orkestarskog muziciranja, neguju i kamernu muziku u različitim ansamblima.
 
Januš Benjuš, Ištvan Flamer i Mate Hamar trenutno sviraju u orkestru Mađarske državne opere, a Bence Mesaroš u orkestru Mađarskog državnog radija.