Languages

Benjamin Glaubic

Najranije muzičko obrazovanje stekao je u čuvenom horu dečaka iz Crkve svetog krsta u Drezdenu. Studirao je na muzičkom univerzitetu u Drezdenu pod pokroviteljstvom Margаret Trap-Vil i Olafa Bara i završio majstorske kurseve kod Petera Šrajera i Ditriha Fišer-Diskaua.

 

Između ostalih, nastupao je sa renomiranim ansamblima kao što su Hamburška filharmonija,

 

Orkestar Tonhale iz Ciriha, Državna kapela iz Drezdena, Drezdenska filharmonija, Barokni orkestar iz Drezdena, Muzički ansambl Lauten iz Berlina, Državna kapela iz Halea, Kolegijum Bah iz Štutgarta, Kolegijum 1704 iz Praga, Simfonija iz Praga, Simfonijeta iz Hong Konga, Ansambl Rezonans, hor dečaka iz Crkve svetog krsta u Drezdenu. Sarađivao je sa dirigentima kao što su Karl-Fridrih Beringer, Hansjorg Albreht, Alesandro de Marki, Ludvig Gutler, Ekehard Klem, Joakim Krauze, Vaclav Luks, Tomaš Netopil, Markus Pošner, Hans-Kristof Rademan, Helmut Riling i Jorg-Peter Vajgle.

 

Solistički, kao i koncert sa ansamblima kao što je Kolegijum Vokalе Gent doveli su ga do brojnih evropskih, azijskih i južnoameričkih muzičkih centara. Naredni projekti uključuju izvođenja Bahovih Pasije po Mateju i Pasije po Marku u Estoniji i Moskvi, zatim Bahov Božićni oratorijum u Kopenhagenu, Kantate u Montrealu, Mocartove Mise u ce-molu u koncertnoj dvorani u Dortmundu, resital lida u Hagu, i dr.