12/05/16

Beogradska filharmonija, u okviru svojih projekata edukacije, od 7. do 15. novembra 2016. godine po prvi put realizuje orkestarsku akademiju Filhademija. Za najbolјe studente i svršene studente muzičkih akademija Srbije i regiona, Filhademija će biti jedinstvena prilika da se profesionalno usavršavaju uz svoje mentore, muzičare Beogradske filharmonije, steknu praksu orkestarskog muziciranja i sertifikat o pohađanju Filhademije.
 
Mladi muzičari će aktivno učestvovati u radnom procesu i završnom koncertu kojim će dirigovati istaknuti francuski dirigent Fabris Bolon. Odabran je repertoar u kome se obrađuju mnoge specifičnosti orkestarskog muziciranja, pa će polaznici Filhademije rame uz rame sa kolegama iz Beogradske filharmonije, pripremati i izvesti Sedmu simfoniju L. van Betovena  i Žar pticu Igora Stravinskog.
 
U programu Filhademije imaju pravo da aktivno učestvuju svi zainteresovani studenti i svršeni studenti do 27. godine starosti. Audicije će biti organizovane od 27. juna do 1. jula 2016. godine u Sali Beogradske filharmonije, prema rasporedu koji će biti naknadno objavlјen. Postoji mogućnost da umesto audicije uživo, kandidati pošalјu snimlјeni audicioni materijal. Notni materijal će biti obezbeđen.
 
Popunjeni formular, koji možete preuzeti OVDE pošalјite putem imejla filhademija@bgf.co.rs, najkasnije do 3. juna 2016. godine, ili poštom na adresu: Beogradska filharmonija, Studentski trg 11,  11 000 Beograd, sa napomenom Za Filhademiju.
 
Po prijemu prijave, kandidati će biti pismeno obavešteni o dalјem procesu selekcije.
 
Odvojene sekcijske probe sa mentorima planirane su od 7. do 10. novembra 2016. godine, a zajedničke orkestarske probe od 11. do 14. novembra u Sali Beogradske filharmonije, gde će se 15. novembra održati i završni koncert.
 
U projektu mogu učestvovati muzičari koji sviraju sledeće instrumente:
 
– violina, viola, violončelo, kontrabas;
– oboa, flauta, klarinet, fagot, horna, truba, trombon, tuba, udaralјke.