Languages

Управни одбор

Управни одбор је орган управљања Београдске филхармоније. Састоји се од пет чланова који се именују на период од четири године. Тренутни Упрaвни одбор делује у следећем саставу:

 

УПРАВНИ ОДБОР БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ

 

председник – Раде Војновић – Саветник члана Извршног одбора из области послова са привредом

члан – др Дарко Полић – урбо-просторни планер, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

члан – Мања Грчић – директор новинске агенције Тањуг

члан – Сузана Васиљевић – дипл. новинар и продуцент

члан – Јелена Димитријевић –  прва виолина тутти, Београдска филхармонија

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ

 

председник – др Дејан Петровић – редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду

члан – Оливера Вучковић – дипл. историчар, директор завода за заштиту споменика културе града Београда

члан – Саша Куленовић – заменик вође групе контрабаса, Београдска филхармонија

 

Седнице Управног одбора