Languages

Управни одбор је орган управљања Београдске филхармоније. Састоји се од пет чланова који се именују на период од четири године. Тренутни Упрaвни одбор делује у следећем саставу:
 
 
Вера Миланковић
 
Александра Паладин
 
Александар Шандоров
 
Александра Греговић
 
Александар Латковић
 
 
Седнице Управног одбора

Они брину да се комплексан и захтеван посао организације концерата спроведе од почетка до краја – од програмског планирања, преко организације доласка уметника и промоције до најситнијих техничких детаља реализације сваког концерта.

 

011 2623 184
011 2623 156
011 2623 396

 

Програмска делатност

 

Даница Максимовић, уредник програма

Асја Радоњић, уредник програма

 

Односи са јавношћу

 

Јелена Милашиновић, менаџер за односе са јавношћу

 

Реализација програма

 

Милош Шћепановић, организатор

Александар Андрејић, организатор

Ивана Урошевић – Благојевић, нототекар

Дејан Радосављевић, секретар оркестра

Марко Јанковић, бински мајстор

Миломир Митровић, бински мајстор

 

У оквиру Секретаријата Београдске филхармоније запослено је шест административних радника. Они брину о финансијама, правним питањима и кадровским и општим пословима. Невидљиви су публици на концертима, али представљају неопходну и врло важну карику у целокупном функционисању установе.
 
011 3285 910
 
Душица Ђорић, рачуноводство
finansijedusica@bgf.co.rs
 
Душко Јоновић, правник
dusan.j@bgf.co.rs
 
Драгана Спасић, пословни секретар
office@bgf.co.rs
 
Сања Пауновић, курир
 
Биљана Васић, телефониста

011 3285  910 (лок. 117)

 

Мануел Гоћа, техничар

Дејан Кокир, техничар

  • Следећи концерт
  • 14. МАЈ 2021.

    Камерни концерт