Languages

Danica Maksimović

Urednik programa

 

Rođena u Beogradu 1976. godine. Završila je nižu muzičku školu Stanislav Binički, kao i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Paralelno sa tim je pohađala prirodno-matematički smer Treće beogradske gimnazije. Diplomirala je na odseku za muzikologiju Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja bavila se pedagoškim radom i radila kao muzički saradnik na TV i radio stanicama.

 

Pevala je u horu Beogradski madrigalisti (1993-1998), kao i Akademskom horu Kolegijum muzikum (1999-2004), sa kojim je nastupala na renomiranim festivalima i u poznatim koncertnim dvoranama širom sveta. Za to vreme, u horu Kolegijum muzikum je bila angažovana na poslovima organizacije i realizacije nastupa u zemlјi i inostranstvu.

 

Od 2002-2004. godine Danica Maksimović je radila na mestu organizatora u Muzičkoj omladini Srbije, kao i izvršnog sekretara Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine. Od 2004. godine je zaposlena u Beogradskoj filharmoniji na mestu urednika programa, gde se bavi osmišlјavanjem i planiranjem koncertnih sezona ove ustanove – abonmanskih koncerata, ciklusa kamernih, dečjih i vanrednih koncerata, kao i koncertnih turneja. Takođe, angažovana je kao autor i urednik svih štampanih izdanja Beogradske filharmonije. Tokom više od petnaest godina rada u Beogradskoj filharmoniji, autor je velikog broja stručnih tekstova za programske knjižice koncerata.

 

Bila je lektor, recenzent i urednik štampanih izdanja Beogradske filharmonije – knjige posvećene koncertnom ciklusu Omaž Hansu Svarovskom (2005), autobiografije Oskara Danona Ritmovi nemira (2006) i autobiografije Zubina Mehte Partitura mog života (2010), kao i knjige za decu Dečak s violinom (2015).
Bila je član Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu (2013-2016).

 

Kontakt informacije:

 

danica@bgf.co.rs

 

011 2623 156